Expired: Ledig atelier: atelierfællesskabet Corporum, Århus

04.11.21 | Værkstedsplads

Foreningen Corporum tilbyder en atelierplads på 31,5 m2 i et atelier, der deles med en anden billedkunstner med indflytning 1. december 2021.
Ateliererne er i atelierfællesskabet Corporum i Aarhus. Foreningen henvender sig til kunstnere, der har fuldført enten basis- (bachelor), diplom- eller masteruddannelse fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi og andre videregående, udenlandske kunstuddannelser.

Tilbuddet gælder for kunstnere der, inden for en tidsperiode på fem år, har afsluttet uddannelse. Ateliererne vil derfor også have en tidsbegrænsning der svarer til 5 år efter endt uddannelse. Lejen på atelieret er 1.181,25 kr. månedligt for det delte atelier på 31,5 m2. Udover lejen skal man som medlem af foreningen betale et årligt medlemskab på 300 kr.

Ateliererne indgår i atelierfællesskabet Corporum, der huser 11 andre billedkunstnere. Foruden atelieret stiller foreningen også fælleskøkken, fotostudie og lydtæt rum samt fælles udstyr til rådighed.

En del af Corporums medlemmer driver også udstillingsstedet Cantina, der også huses i bygningen (cancancantina.xyz).

Som medlem af foreningens atelierfællesskab bliver man også en del af arbejdsgruppen, der varetager forskellige ansvarsområder i Corporum. Vi holder månedlige fællesmøder og mødes i andre aktiviteter såsom workshops, filmscreeninger og kritik. Corporum er et BIPOC & LGBTQ+ venligt arbejdsmiljø.

 

Hvis du er interesseret i at blive lejer i fællesskabet, så skriv en mail med følgende oplysninger:

Kort motiveret ansøgning med en beskrivelse af din kunstneriske praksis, og hvorfor du kunne tænke dig at blive en del af Corporum (max 1 A4-side)

CV (max 1 A4-side)
Billeddokumentation af 3-5 værker (max 5 A4-sider)

Alle dokumenter sendes i PDF-format til info@corporum.dk

Deadline for ansøgning: 18. november kl. 12 2021.
Såfremt du har interesse eller yderligere spørgsmål, så henvend dig gerne på mailadressen info@corporum.dk