Expired: Ledige pladser på Nordjyllands Kunstnerværksted

09.03.20 | Opslagstavle

Har du lyst til at være en del af et kreativt miljø, har vi på Nordjyllands Kunstnerværksted i øjeblikket ledige værkstedspladser på både Skydebanevej og i Nordkraft.

Sådan søger du

Du skal sende en skriftlig ansøgning. Ansøgningen må max fylde tre sider. Sender du pr. mail, må den max fylde 5 MB. Der anvendes ikke ansøgningsskema.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Ansøgers navn, cpr.nr. og kontaktoplysninger.
  • Ansøgers kunstneriske baggrund samt CV.
  • Motivering af ønske om værkstedsplads i grafik eller maleri.
  • Relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter samt eksempler på den aktuelle kunstneriske produktion. Vedlæg gerne stillbilleder, DVD, kataloger, print m.m. Hvis digitalt skal det være i mindre billedfiler.

Kunsthal NORD forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, såfremt denne er udokumenteret eller det vedlagte materiale ikke kan vises.
Såfremt billedmaterialet ønskes retur vedlægges en frankeret og adresseret svarkuvert.

Optagelsen sker på baggrund af det indsendte materiale og ud fra en kunstnerisk vurdering og personlig samtale (planlagt til tirsdag den 24. marts 2020).

Husleje er 500 kr pr. måned, studerende 250 kr.

Send din ansøgning så den er os i hænde senest fredag den 20. marts:
Kunsthal NORD, Kjellerups Torv 5, 2., 9000 Aalborg eller til mail info@kunsthalnord.dk
Nordjyllands Kunstnerværksted på hhv. Skydebanevej 9 og i Nordkraft henvender sig til billedkunstnere i Nordjylland med et tilbud om at benytte fællesværkstedsfaciliteter.

Målgruppen er defineret som:

  • Kunstnere, der har ambitioner og arbejder seriøst.
  • Kunstnere som aktivt ønsker at bruge værkstedets faciliteter for at komme videre i den kunstneriske udvikling.
  • Kunstnere som er bosiddende i Nordjylland.
  • Kunstnere som vil tage aktivt del i værkstedets trivsel og udvikling.

 

Brug for mere information:

www.kunsthalnord.dk/nordjyllands-kunstnervaerksted
Jesper Olsen: jesper.olsen@aalborg.dk eller 3199 4128