Expired: Ledige stillinger ved Kungl. Konsthögskolan i Stockholm

24.04.20 | Opslagstavle

Der er tre ledige stillinger ved Kungl. Kunsthögskolan (KKH) i Stockholm:

Kungl. Konsthögskolan söker en adjunkt i fri konst Ansøgningsfrist den 27. april

Kungl. Konsthögskolan söker en adjunkt i fri konst Ansøgningsfrist den 4. maj

Professor of Fine Art with focus on painting Ansøgningsfrist den 6. maj

Kungl. Konsthögskolan (KKH) är en ledande högskola för konst och arkitektur. Här arbetar tongivande konstnärer, teoretiker och arkitekter som professorer och lärare. Högskolan har drygt 200 studenter och cirka 60 anställda. 

Vid Kungl. Konsthögskolan finns ett femårigt program och ett masterprogram i fri konst, ettåriga kurser på post-masternivå inom konst och arkitektur, och en forskningsmiljö som omfattar doktorandutbildning och forskningsprojekt. KKH har ett aktivt internationellt program med föreläsningar, utställningar och publikationer. Rektor för Kungl. Konsthögskolan är Sara Arrhenius.

Mere info her……