Expired: Ledige værkstedspladser på Nordjyllands Kunstnerværksted

27.10.20 | Opslagstavle

Har du lyst til at være en del af et kreativt miljø, har vi på Nordjyllands Kunstnerværksted pr. 1. januar 2021 ledige værkstedspladser på alle tre værksteder på Skydebanevej og i Nordkraft.

Sådan søger du
Du skal sende en skriftlig ansøgning.
Ansøgningen må max fylde tre sider. Sender du pr. mail, må den max fylde 5 MB. Der anvendes ikke ansøgningsskema.

Ansøgningen skal indeholde:
• Ansøgers navn, cpr.nr. og kontaktoplysninger.
• Ansøgers kunstneriske baggrund samt CV.
• Motivering af ønske om værkstedsplads i grafik eller maleri.
• Relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter samt eksempler på den aktuelle kunstneriske produktion. Vedlæg gerne stillbilleder, DVD, kataloger, print m.m.
Hvis digitalt skal det være i mindre billedfiler.

Kunsthal NORD forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning, såfremt denne er udokumenteret eller det vedlagte materiale ikke kan vises.
Såfremt billedmaterialet ønskes retur vedlægges en frankeret og adresseret svarkuvert.
Optagelsen sker på baggrund af det indsendte materiale og ud fra en kunstnerisk vurdering og personlig samtale.

Husleje er 500 kr pr. måned, studerende 250 kr.

Send din ansøgning så den er os i hænde senest søndag den 29. november 2020 til:

KUNSTHAL NORD
Kjellerups Torv 5, 2.
9000 Aalborg
eller til mail info@kunsthalnord.dk

Nordjyllands Kunstnerværksted på hhv. Skydebanevej 9 og i Nordkraft henvender sig til billedkunstnere i Nordjylland med et tilbud om at benytte fællesværkstedsfaciliteter.
Målgruppen er defineret som:
• Kunstnere, der har ambitioner og arbejder seriøst.
• Kunstnere som aktivt ønsker at bruge værkstedets faciliteter for at komme videre i den kunstneriske udvikling.
• Kunstnere som er bosiddende i Nordjylland.
• Kunstnere som vil tage aktivt del i værkstedets trivsel og udvikling.

Samtaler vil blive afholdt 8. og 9. december 2020.

Brug for mere information:
https://www.kunsthalnord.dk/nordjyllands-kunstnervaerksted.aspx

Jesper Olsen: jesper.olsen@aalborg.dk eller 3199 4128

KUNSTHAL NORD
Kjellerups Torv 5, 2
9000 Aalborg

Åbningstider:
Tirsdag-fredag kl. 11–17 Lørdag kl. 11 – 15
Oktober 2020