Legat til bryllupsudgifter

19.09.22 | Opslagstavle

Som dansk statsborger, der er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge om et legat på 25.000 kr. til bryllupsudgifter. Legatet kan søges løbende, og der er ingen ansøgningsfrist.

Legatet finansieres af Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Legat og har til formål at yde støtte til brudeudstyr til præstebørn, kunstnere og håndværkere (professionister). Legatet uddeles i portioner af 25.000 kr., og der er aktuelt 14 legatportioner tilbage som kan søges. Ansøgningen skal være indsendt inden ægteskabet bliver indgået. Der meddeles afslag, hvis den samlede bruttoårsindtægt for ansøger og ansøgers ægtefælle overstiger 499.000 kr. (2022).

Yderligere oplysninger og ansøgningsskema finder du her.