Expired: Lektor i bæredygtige materialer og materialesprog

04.06.18 | Opslagstavle

Kunstakademiets Billedkunstskoler søger en lektor pr. 1. oktober 2018 i bæredygtige materialer og materialesprog med særligt fokus på bæredygtige materialer i form af træ og andre naturbårne materialer og relaterede konstruktioner. Stillingen er 30 timer om ugen, heraf 20% forskning.

Lektoren i materialitet har ansvar for Billedkunstskolernes nye storlaboratorium i bæredygtige materialer og plast og har opsyn med laboratorierne for trækonstruktion.

Laboratoriet for bæredygtige materialer og plast er et nyt laboratorium og er et af Kunstakademiets 10 speciallaboratorier. Laboratoriet for bæredygtige materialer og plast varetager de studerendes behov for vejledning i arbejdet med bæredygtige materialer og plastformer som kunstnerisk materiale og i forhold til materialitetens sprog og vidensfelt. Arbejdet på laboratoriet er baseret på undervisning og konkrete løsningsmodeller i direkte dialog med de studerende om deres kunstneriske projekter. Lektoren forventes at bidrage til den faglige udvikling af laboratorieområdet i samarbejde med de øvrige skoler og laboratorier.

Lektorens arbejde består i opsyn og udvikling af laboratoriet og kunstnerisk og opgaveorienteret vejledning for studerende på BFA-skolen og MFA-skolerne. Lektoren indgår i fora vedr. skolens styring og fremadrettede udvikling og kan vælges til Skoleråd og Studienævn. Lektoren har forskningspligt indenfor videnbegrebet ”kunstnerisk udviklingsvirksomhed” (KUV) og skal årligt dokumentere sin KUV.

Lektoren forventes at være på Kunstakademiet 4 dage om ugen og hovedsaligt afvikle sin KUV på Kunstakademiet.

Kvalifikationer:

  • Et aktivt kunstnerisk virke på højeste kunstneriske niveau
  • Praktisk erfaring med undervisning på højt kunstnerisk niveau
  • Erfaring med KUV (kunstnerisk forskning)
  • Teoretisk og praktisk viden om området
  • Dokumenteret specialviden om kunstnerisk anvendelse af bæredygtige materialer (herunder håndtering af maskiner).
  • Gode samarbejdsevner

Lektorbedømmelse

Alle ansøgere lektorbedømmes i forhold til kunstneriske, KUV-mæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer. I forbindelse med bedømmelsen nedsættes i henhold til ansættelsesbekendtgørelsen for de kunstneriske uddannelser et bedømmelsesudvalg, som forestår bedømmelsen og som indstiller egnede kandidater til rektor, som sammen med et evt. ansættelsesudvalg forestår ansættelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) og på baggrund af kvalifikationer.

Yderligere oplysninger:

Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på www.kunstakademiet.dk.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte rektor Sanne Kofod Olsen sanne.kofod@kunstakademiet.dk

Ansøgning:

Ansøgning med relevant dokumentation skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde senest kl. 12:00 d. 14. juni 2018. Søg stillingen her via Statens eRekruttering

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.