Expired: Lektorat i billedkunst med fokus på billedbaserede praksisser/maleri og tegning

15.06.22 | Opslagstavle

Ansøgningsfrist: 30-06-2022

Kunstakademiets Billedkunstskoler søger en professionel billedkunstner til et lektorat i billedkunst med særligt fokus på billedbaserede praksisser/ maleri og tegning til Billedkunstskolernes 3-årige bacheloruddannelse.

Vi forventer, at du har en markant billedkunstnerisk praksis og arbejder professionelt med billedbaserede praksisser/ maleri og tegning. Som en del af din praksis forventer vi, at du har viden om klassiske materialer og udtryk, såvel som samtidige diskurser og konceptuelle arbejdsformer.

Stillingen er en undervisningsstilling med KUV (kunstnerisk udviklingsvirksomhed). Vi lægger derfor vægt på, at du har lyst til at arbejde professionelt med undervisning, uddannelse og pædagogik med udgangspunkt i billedbaserede praksisser/ maleri og tegning på højeste niveau. Som lektor på Billedkunstskolernes 3-årige bacheloruddannelse er du med til at videreudvikle og styrke området fagligt og pædagogisk gennem din undervisning og selvstændige billedkunstneriske praksis.

Som lektor refererer du til bacheloruddannelsens studieleder og indgår i bacheloruddannelsens fakultet. Ud over din egen undervisning, vejledning og KUV-arbejde deltager du i arbejdet med planlægningen af bacheloruddannelsens semesterplaner. Vi forventer også, at du har lyst til og deltager i akademiets kollegiale organer og forskellige råd og nævn og herigennem bidrager til akademiets udvikling. Som lektor deltager du regelmæssigt i optagelse af nye studerende, studierejser og planlægning af bacheloruddannelsens afgangsudstillinger.

Bacheloruddannelsen er en ikke medie-specifik 3-årig uddannelse med ca. 75 studerende, og derfor er det en forudsætning, at du også har viden om samtidskunstens mangfoldige udtryk og praksisser uden for dit fagområde og har lyst til at undervise og vejlede de studerende på deres mange forskellige ståsteder.

Bacheloruddannelsen har til formål at give den studerende faglig viden, metodisk færdighed og professionel kompetence inden for billedkunstfaget. Billedkunstuddannelserne udvikler den studerendes kunstneriske praksis, metode og faglighed og sikrer gennem såvel praktisk som teoretisk læring, at den studerende kvalificeres til et virke som professionel billedkunstner, der kan opretholde en selvstændig praksis og løse både kunstneriske og formidlingsorienterede opgaver.

Arbejdsopgaver

 • Undervisning og vejledning af uddannelsens studerende
 • Deltagelse i planlægning af semesterplaner og undervisning
 • Deltagelse i blandt andet afdelingsforsamlinger, planlægningsmøder, udvalgsarbejde og kollegiale råd og nævn
 • Censor, bedømmelse og evalueringsopgaver
 • Forskning i form af kunstneriske udviklingsvirksomhed

Faglige kvalifikationer

Det forventes, at ansøger har:

 • En billedkunstnerisk uddannelse på højeste niveau
 • Dokumenteret professionel billedkunstnerisk praksis på højeste niveau
 • Dokumenteret undervisningserfaring fra videregående kunstneriske uddannelser eller tilsvarende
 • Artikuleret viden om undervisning, pædagogik og egen rolle i undervisningssammenhæng
 • Indgående viden om dansk og international samtidskunst og teorier med betydning for samtidskunsten, med et særligt fokus på maleri og/eller billedbaserede praksisser
 • Gode samarbejdsevner

Ansøgeren skal tale og skrive flydende dansk eller et andet nordisk sprog, samt tale og skrive engelsk.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes for en periode af 6 år. Stillingen er en deltidsstilling, og den ugentlige arbejdstid er 22 timer. Ansættelse som lektor sker efter overenskomsten mellem Skatteministeriet og en række akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten). Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte rektor Lars Bent Petersen på lars.bent.petersen@kunstakademiet.net
Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på kunstakademiet.dk

Ansøgning

Skriftlig ansøgning skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde senest den 30. juni 2022 inden kl 00:00.
Ansøgningen sendes via nedenstående link.

Ansøgningen skal skrives på dansk, norsk eller svensk og indeholde:

 • En redegørelse for ansøgers viden om samtidige diskurser og konceptuelle arbejdsformer med betydning for billedbaserede praksisser/ maleri og tegning
 • Dokumentation af billedkunstnerisk- og udstillingsvirksomhed (portefølje og cv)
 • Ansøgers overvejelser og ambitioner for uddannelse og udvikling af fagområdet
 • Dokumentation for ansøgers pædagogiske kvalifikationer og undervisningserfaring

Ansættelsesprocedure

Behandling af ansøgninger sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.
Processen forventes at tage ca. 3 måneder og ansættelse vil ske snarest muligt herefter.

Kunstakademiet ønsker at afspejle det omgivende samfunds mangfoldighed og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.