Expired: Lektorat i billedkunst med fokus på perfomance, tidsbaseret praksis eller digitale medier

23.06.20 | Opslagstavle

Ansøgningsfrist: 27.07 2020

 

Det Fynske Kunstakademi søger en billedkunstner til et lektorat i billedkunst med særligt fokus på performance, tidsbaserede praksisser eller arbejdet med nye og digitale medier.

 

Vi søger en professionel billedkunstner med en bred billedkunstnerisk erfaring, dokumenteret viden, et internationalt netværk og kendskab til performance, tidsbaserede praksisser eller arbejdet med nye og digitale medier. Ansøgere bosiddende i Danmark, med lokalkundskab og international erfaring vil blive foretrukket.

Vi forventer, at du har viden om og praktisk kunstnerisk erfaring med performance, tidsbaserede praksisser, nye og digitale medier, eller begge dele. Vi forventer også, at du udvikler og styrker fagområdet, og herigennem hjælper vores studerende med at skabe en solid grobund for en bæredygtig karriere i billedkunst.

Det forventes ligeledes at du har indsigt i og erfaring med samtidskunstens mangfoldige udtryk og praksisser og har lyst til at undervise og vejlede de studerende på deres mange forskellige ståsteder.

Stillingen er en undervisningsstilling, og som lektor har du det primære ansvar for undervisning, vejledning og tilrettelæggelse af denne sammen med akademiets øvrige fakultet. Som en del af fakultetet deltager du i planlægningen og udviklingen af Det Fynske Kunstakademis undervisningsprogram. Ligesom du indgår i og bidrager til akademiets overordnende strategiske udvikling og profil, sådan at DFK altid er på forkant med ny viden og nye praksisformer. Det forventes også at du har lyst til og deltager i akademiets forskellige råd og nævn og herigennem bidrager til akademiets positive udvikling og arbejdskultur. Som lektor deltager du også i den årlige optagelse af nye studerende og studierejser.

Organisation:
Det Fynske Kunstakademi er en 5-årig videregående billedkunstnerisk uddannelse med en tre-årig grunduddannelse og en to-årig overbygning. Akademiet har pt. 50-60 aktive studerende. Uddannelsen er statsanerkendt og SU-berettiget og sigter mod at uddanne udøvende billedkunstnere på højeste faglige niveau. Akademiet er en selvejende institution midt i en dynamisk udvikling med ny beliggenhed midt i Odense. De nye rammer åbner for nye faglige potentialer og muligheder for at præge fremtidens kunstuddannelse i en by med ambitioner.

Akademiet er en lokal forankret institution med et internationalt orienteret udsyn. Som en mindre institution vægter vi samarbejde og et tæt fagligt fællesskab højt, således at vi agilt og effektivt kan respondere på de faglige muligheder og udfordringer, vi møder.


Ansættelsesvilkår:
Stillingen gælder for en 4-årig periode fra 1. oktober 2020 til 1. juli 2024 med mulighed for forlængelse. Lønnen følger den fællesakademiske lønskala på statens område – trin 1-8 , nyt lønsystem. Eventuelle tillæg, herunder funktionstillæg forhandles individuelt.

Stillingen er en deltidsstilling og tidsbegrænset for en periode på 4 år. Stillingen er på 40% med KUV (kunstnerisk udviklingsvirksomhed), hvilket svarer til 15 timer om ugen.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.


Kvalifikationer:
Det forventes at ansøger har en billedkunstnerisk uddannelse fra Det Fynske Kunstakademi, Det Kgl. Danske Kunstakademis billedkunstskoler, Det Jyske Kunstakademi eller tilsvarende uddannelse.

Ansøger skal have en markant billedkunstnerisk praksis og et artikuleret vidensgrundlag.

Faglig viden og praksisbaseret erfaring fra samtidskunstens mange kontekster.

Reflekterede overvejelser og viden om undervisning, didaktik og egen rolle i undervisningssammenhæng.

Ambitioner for undervisning og mod til at medvirke til udviklingen af fremtidens

kunstuddannelse.

Ansøgeren skal tale og skrive flydende dansk eller et andet nordisk sprog samt tale og skrive engelsk.


Ansøgningen skal skrives på dansk, et nordisk sprog eller engelsk og indeholde:
En redegørelse for ansøgers vidensgrundlag og kendskab til performance, tidsbaserede praksisser eller arbejdet med nye og digitale medier.

En redegørelse for ansøgers kompetencer, viden og arbejde med udstillingspraksis.

Dokumenteret billedkunstnerisk- og udstillingsvirksomhed (portefølje og cv.).

Ansøgers idéer og ambitioner for undervisning og udvikling af fagområdet.

Dokumentation for ansøgers pædagogiske kvalifikationer og undervisningserfaring fra videregående kunstnerisk uddannelse.

Materialet i form af en motiveret ansøgning på max 5 normalsider, plus portefølje og CV samt eventuelle bilag sendes per e-mail senest 27. juli kl. 12.00 til:
mb@detfynskekunstakademi.dk
Mærk emnefeltet ”lektor”

Ansøgningen, bilag og portefølje må samlet max fylde 5 MB. Ansøgningen, bilag samt portefølje skal femsendes som pdf filer på e-mail. Andet materiale, herunder kataloger og andet fysisk materiale, henvisninger til hjemmesider, etc kommer ikke i betragtning.

Alle ansøgere modtager en bekræftelse på e-mail senest mandag d. 27. juli, når ansøgningen er modtaget.

Ansøgere som indkaldes til samtale vil blive kontaktet primo august per mail eller telefon.
Samtalerne foregår i uge 35. 2020.

For praktiske spørgsmål vedrørende ansøgningen kontakt venligst:
Kommunikationsmedarbejder Marlene Bregndahl
Kan kontaktes frem til d. 2. juli og igen fra d. 27. juli.
Tel: +45 66111288
E-mail: mb@detfynskekunstakademi.dk

For spørgsmål vedrørende stillingen kontakt venligst:
Rektor Lars Bent Petersen
Tel: +45 45 24875633
E-mail: lbp@detfynskekunstakademi.dk

 

close

Nyt fra BKF direkte i din indbakke

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund. Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.