Expired: Lektorat til MediaLab på Det Jyske Kunstakademi

01.05.19 | Opslagstavle

Deltid, 25% af fuldtidsstilling
Ansøgningsfrist 24. maj 2019
Samtaler afholdes 12. juni 2019
Tiltrædelse 1. august 2019

Det Jyske Kunstakademi søger en billedkunstner med særlig kendskab til digitale medier til et 25% lektorat. Stillingen ønskes besat af en billedkunstner med en kvalificerende kunstnerisk produktion, indgående kendskab til foto- og videoteknisk udstyr og software, samt gerne undervisningserfaring. Lektoren har ansvar for MediaLab, som primært dækker det digitale område: produktion og redigering af digitale billeder, video, lyd, grafik samt evt. arbejde med animation, simpel programmering eller lignende. Den ideelle kandidat har indgående kendskab til Photoshop, Premiere, After Effects, Indesign, Illustrator, samt evt. Blender og kodning. Da fakultetet er internationalt er det nødvendigt at underviseren kan arbejde på både dansk (skandinavisk) og engelsk.

Det forventes at kandidaten har holdninger og visioner til udviklingen af MediaLab.
Stillingen indebærer tilrettelæggelse og udførelse af teknisk undervisning samt individuel vejledning af de studerende i forbindelse med brug af akademiets medieudstyr og -software.
Stillingen indebærer et overordnet ansvar for vedligeholdelse og udvikling af laboratoriets udstyr i samarbejde med en av-ansvarlig studentermedarbejder. Som lektor bliver du desuden del af akademiets kunstfaglige fakultet, som står for den overordnede semesterplanlægning sammen med undervisningsleder og rektor.

Arbejdstiden er 40 timer per måned i gennemsnit. I undervisningsperioden 1. september-31. maj lægges i gennemsnit 21 timer per måned på undervisning, vejledning, gennemgang og optagelse af nye studerende. Resterende timer bruges på laboratorievedligeholdelse, forberedelse, fakultetsmøder samt f.eks. eksterne samarbejder.

Løn er 9.115 kr. per måned (inkl. pension) og reguleres årligt jf. finansministeriets lønoversigt.
Eventuelle rejseomkostninger inden for landets grænser kan efter nærmere aftale dækkes af akademiet.

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse og dokumentation af ansøgerens tekniske kompetencer og kunstneriske ståsted. Desuden beskrives pædagogiske overvejelser i forhold til undervisningssituationen og bud på hvordan MediaLab kunne vinkles eller udvikles.

Ansøgningen sendes til administrator Hanne Juel: djk@djk.nu
Videre information på www.djk.nu.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til rektor, Judith Schwarzbart: js@djk.nu

Akademiet byder ansøgninger velkommen uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold.