BKF Håndbog udkommer hvert andet år og sendes med posten til alle medlemmer.

Håndbogen er et praktisk redskab i det daglige arbejde som billedkunstner og indeholder bl.a. udførlige lister over kunststøttemuligheder, kunstnerværksteder og legatboliger i ind- og udland.

BKF Håndbog kan rekvireres fra BKF’s sekretariat, prisen er 150 kr. for ikke-medlemmer.