Hannah Heilmann er mentor i Billedkunstnernes Forbund

Hun holder af, når hierarkiet smuldrer mellem rekvisitter, kostumer, koreografier og værk.

Hvis det primære emne i hendes arbejde forskyder sig mellem forhandlinger af kunstner-subjektet og Subjektivitets-former overhovedet, så har hun forsøgt at internalisere dette som en arbejdsmetode.

På den måde bliver udgangspunktet for praksissen måske en ‘bruger’ snarere end ‘formidler’, i en bevægelse uden overblik, der peger både ud af og tilbage på sig selv. Kan det lade sig gøre at lade værkernes udsigelsesposition nedsmelte, og samtidig beholde en bevidsthed om sine strukturelle privilegier?

Hannah Heilmann er også medlem af produktions-enheden TOVES. Siden hendes forhenværende gruppe Ingen Frygt begyndte at udstille omkring 2005, og gennem de sidste 5 års arbejde i nye konstellationer, har Heilmann været engageret i at tænke og med-performe kunstens institutionelle implikationer.

Foto: Malene Nors Tardrup.

Stikord:
Tværmedialitet, undervisning, samarbejder, kunstnerdreven virksomhed, installation.

Hannah Heilmann:

http://hannahheilmann.dk

horoscope12years@gmail.com