BKF støtter studiemiljøet på kunstakademierne

BKF vil være med til at sikre et godt studieliv på landets kunstakademier. Derfor kan du nu som studentermedlem i BKF søge om tilskud til lokale initiativer og projekter på et af landets tre kunstakademier.

Det kan være til faglige arrangementer eller mindre ekskursioner, der tager udgangspunkt i jeres liv som studerende og som kommer dig og dine medstuderende til gode.

OBS: Der ydes ikke støtte til udstillingsprojekter eller studieture.

Det skal du gøre:
Send en ansøgning på maks. to A4 sider, hvor du beskriver:

1) Projektets indhold (beskrivelse, realiseringstidspunkt, lokation, deltagere/oplægsholder mfl.)
2) Begrundelse for hvordan det sikrer bedre studiemiljø
3) Vedlæg budget for både indtægter og udgifter.
4) Kontaktoplysninger.

Der kan maksimalt søges om kr. 5.000 pr. projekt og hvert akademi kan maksimalt få tildelt kr. 10.000 årligt.

Ansøgninger behandles løbende – Dvs. uden frist for ansøgning.

Ansøgningen sendes til Billedkunstnernes Forbunds projekt- og kursusleder Karen Mette Fog Pedersen på kmfp@bkf.dk