Som medlem af Billedkunstnernes Forbund er du fra 1. januar 2021 omfattet af en kollektiv erhvervs- og produktansvarsforsikring hos forsikringsselskabet TRYG.

OBS: Den kollektive forsikring dækker medlemmer, der betaler fuldt medlemskontingent. Bemærk venligst at studerende eller eventuelle assistenter/ansatte ikke er omfattet af denne forsikring.

Hvad dækker en erhvervs- og produktansvarsforsikring?

Forsikringen dækker det erstatningsansvar på ting og personer, som du ved udøvelse af dit hverv som billedkunstner, kan blive pålagt, f.eks. skader i forbindelse med udstillinger, kunstopgaver mv.

Dækningssum pr. forsikrings år:              20.000.000 kr.

Selvrisiko for tingskader:                         1.000 kr.

Forsikringen dækker i hele Norden samt i Tyskland, og dækker alle erstatningskrav på ting og personer i dette geografiske område for alle medlemmer.

Skadeseksempler:

  • Du skal ud til en kunde med et billede og måske selv hænge det op, på vej ind i huset kommer du til at vælte en dyr vase som går i stykker. Den skade dækker erhvervsansvarsforsikringen.
  • På en kunstmesse skal du hænge et billede op på din egen stand, hvor væggen deles med standen ved siden af. Du slår et søm i væggen, som resulterer i, at et billede på den anden side af væggen, i den anden stand, falder ned og går i stykker. Den skade vil blive dækket af Erhvervsansvarsforsikringen.
  • Du har været ude ved en kunde og hænge flere billeder op. Efter en uge ringer kunder og siger at det ene sted har du boret ind i et kabel i væggen og det andet sted har du slået et søm ind i et vandrør. Begge skader bliver dækket af Produktansvarsforsikringen.

Hvornår er du erstatningsansvarlig?
Du er er erstatningsansvarlig, når du ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen udløser kun en erstatning, når du er erstatningsansvarlig i juridisk forstand.

Kan du ikke gøre for, at skaden skete, kaldes det en hændelig skade. I sådant et tilfælde skal du ikke betale erstatning, og forsikringen dækker ikke. Forsikringen betaler altså ikke erstatning for hændelige skader.

Forsikringen dækker naturligvis heller ikke skader, der er gjort med vilje – altså forsætligt.

Hvordan anmelder jeg en skade?
Du kontakter Billedkunstnernes Forbund, som så videresender din skadesanmeldelse til TRYG.

Policenummeret er 670-8.054.025.

Policen kan læses i sin fulde længde her

Send din skadesanmeldelse til bkf@bkf.dk og kontakt forbundet, hvis du har spørgsmål. Alternativt hvis du har spørgsmål til Erhvervs- og produktansvarsforsikringen, er du velkommen til at kontakte Kim Petersen, kundechef i Tryg på mail kim.petersen(a)tryg.dk