Nomineret til BKF-pris: Samtidskunstens eget rum i Svendborg

27.09.17 | Nyheder

13. oktober uddeler BKF prisen Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder 2017, og fynske Kunsthal ved siden af er blandt de nominerede. Kunsthallen drives af fire unge kunstnere, der ønsker at skabe rum til samtidskunsten uden for de større byer. Her fortæller de om deres kunstnerdrevne udstillingssted på Frederiksøen i Svendborg.

Mere om BKF-prisen Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder 2017 og prisfesten 13. oktober, læs her…

Kunsthal ved siden af blev oprindeligt startet i 2014 og råder i dag over en 300 m2 rå industrihal på en tidligere værftsø i Svendborg Havn. Udstillingsstedet drives af kunstnerne Nanna Katharina Jensen, Farid Salti, Katrine Würtz Hansen og Jesper Kjærgaard Kring. De svarer her i fællesskab på spørgsmålene fra www.bkf.dk:

Hvad fik jer til at starte Kunsthal ved siden af?

Vi havde et ønske og en idé om at skabe et rum til samtidskunsten uden for København og de større byer. Og vi så en mulighed for at skabe netop et sådan rum i Svendborg. Det er vigtigt for publikum, at samtidskunsten spredes geografisk, for at så mange som muligt får mulighed for at stifte bekendtskab med den. Omvendt er det også vigtigt, at kunstnerne oplever, hvordan steder og publikum er vidt forskellige, og dermed har vidt forskellige tilgange til mødet med kunsten.

Desuden har vi som uddannede kunstnere og kunststuderende et ønske om at være med til at skabe et fundament, der med tiden kan bidrage til, at der opstår flere professionelle og ambitiøse kunstmiljøer i landets ‘afkroge’.

Kunsthal ved siden af har eksisteret i dens nuværende form med lokation og kunstfaglige gruppe siden august 2016. Før det eksisterede kunsthallen i 1,5 år under navnet ved siden af/ udstillingsrum, med en anden lokation og en anden kunstfaglig gruppe.

Muligheden for at transformere og udvide den første Kunsthal ved siden af kom, da Svendborg Kommune opkøbte en stor del af de gamle ikke-aktive industribygninger på byens gamle værftsø, Frederiksø. I den forbindelse blev der åbnet for, at kulturelle og kunstneriske initiativer kunne ansøge om at rykke ind i bygningerne. Her fik vi råderum over vores 300 m2 store kunsthal, mulighed for at etablere et værkstedsfællesskab, samt for at lancere udstillingsplatformen EYE CANDY, der gennem det seneste år har vist videokunst fra hele verden, 24 timer i døgnet, ud mod Svendborg Havn. I første ombæring var det hele et 1-årigt pilotprojekt fra kommunal side. Vi har dog sidenhen fået bevilget 2,5 år mere, så vi nu er sikrede lokaler frem til december 2019.

Hvordan bliver en udstilling til hos jer?

Vores udstillinger bliver til på forskellig vis, alt efter hvilke kunstnere vi har med at gøre, og hvilken præmis udstillingen har. Dels har vi gruppeudstillinger, der kan være baseret på et open call eller en invitation fra os. Her indgår vi som kuratorer fra start til slut. Er det derimod en udstilling af kunstnere, der selv har ansøgt med udstillingsplan, koncept osv., træder vi i højere grad i baggrunden og tager i stedet rollen som sparringspartnere. Det gør vi for at give kunstnerne et frirum til at skabe, eksperimentere og realisere lige præcis den udstilling, de ønsker.

Vi kan lide vekselvirkningen mellem udstillinger, der kurateres af udstillingsstedet, og udstillinger, der kurateres af de udstillende kunstnere selv. Vi afprøver stadig forskellige former for, hvordan udstillinger kan blive til og har ingen fast formel på det at skabe en udstilling. Vi ønsker at skabe et frirum, et rum med kunstnerisk frihed. Dog er vi altid til stede i processen og har en løbende dialog med kunstnerne før, under og i løbet af udstilling. Vi hjælper både med ophængning og med at kaste et konstruktivt, kritisk, kuratorisk blik udstillingerne.

Hvad har overrasket jer i kunsthallens første levetid?

Det seneste år er gået vildt stærk på mange fronter. Det er fantastisk, at vi allerede nu mærker opmærksomhed om kunsthallens eksistens, både her i byen men også udover Svendborgs grænser. Vi oplever en enorm opbakning både fra kunstnere, Statens Kunstfond og fra Svendborgs borgere i forhold til, at vi skaber et ambitiøst kunstnerdrevet udstillingssted her i Fyns yderkant. Og de udstillende kunstnere er rigtig glade for at komme her til. De sætter pris på at træde et skridt ved siden af den københavnske kunstscene og bare være her ved havet og i Svendborg.

Men vi har også oplevet, at præmisserne for at drive et samtidskunstnerisk udstillingssted i provinsen er ganske anderledes end i større byer, hvor man umiddelbart har et stort potentielt samtidskunstinteresseret publikum at trække på. På den måde er Svendborg en lille by, hvor mange ikke tidligere har stiftet bekendtskab med samtidskunsten. Men den lokale forankring er vigtig for os, og det ligger os meget på sinde at blive stærkere på dette punkt.

Hvilke tanker gør I jer om stedets fremtidige udstillingsvirksomhed?

Vi er glade for netop at have indgået en aftale med Svendborg Kommune om, at vi har vores lokaler huslejefrit de næste 2,5 år. Hermed har vi sikret fundamentet for at kunne skabe udstillingerne – så langt så godt. Vi er hele tiden bevidste om at udvikle os og blive bedre til det vi gør. I næste sæson håber vi at kunne præsentere EYE CANDY i en ny og mere permanent udgave. Derudover arbejder en del af os fra den kunstfaglige gruppe for tiden på højtryk på at blive klar til at åbne den ny udstillingsplatform du.al, en platform for kunstnerduoer og midlertidige sammenarbejder. Hvad der sker herefter må tiden vise. Uanset om vi kan blive i vores lokaler eller må rykke ud, så har vi internt i den kunstfaglige gruppe skabt et fint samarbejde. Vi har alle en drift og en lyst til at skabe rum for samtidskunsten her, hvor vi er.

Øverst: Gruppeudstillingen PARTY, Kunsthal ved siden af, 2016.

– 27. september 2017.