Ny corona-pulje til kunstneriske sommeraktiviteter

09.06.21 | Nyheder

Folketingets partier er blevet enige om at afsætte 330 millioner kroner i en stor sommerpakke til kulturlivet. En af puljerne i sommerpakken er særligt relevant for billedkunstnere: Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter.

Puljen er på 40 mio. kr. og kan søges af professionelle og nyetablerede kunstnere, evt. i samarbejde med foreninger, institutioner og virksomheder, fx teatre, spillesteder, museer og folkeoplysende foreninger, der ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter i sommermånederne.

Det kan ligeledes være kunstneriske aktiviteter, der afholdes, hvor borgerne bor, så længe der er offentlig adgang til aktiviteten. Der ydes max. 50.000 kr. i støtte pr. ansøger, og ansøgere skal kunne dokumentere hovedvirke som kunstner og/eller uddannelse fra en videregående kunstnerisk uddannelse eller lignende.

Puljen er endnu ikke åbnet for ansøgning. Når detaljerne er fastlagt, vil puljen til kunstneriske sommeraktiviteter kunne søges fra Slots- og Kulturstyrelsens side her…

Få overblik over hele Sommerpakken til kulturlivet her…

Museer kritiske over for Sommerpakken
Efter snart halvandet år med corona-nedlukninger og restriktioner hjælper Sommerpakken ikke museerne tilstrækkeligt, mener Flemming Just, formand for Organisationen Danske Museer (ODM).

“Desværre vil forslaget ikke betyde det store i forhold til de tab, som museerne lige nu lider med meget lave besøgstal som følge af de manglende turister og benspændet med coronapas. Museerne har knoklet for at holde skruen i vandet og genåbne med både nye udstillinger og et allerede planlagt aktivitetsprogram – trods en virkelig presset økonomi. Derfor batter flere her-og-nu-puljer ikke det store. Museerne har allermest brug for gæster gennem tælleapparaterne – ikke at bruge endnu flere ressourcer på at skulle finde på nye projekter.”

Læs mere hos ODM her…

Øverst: Stedfast. Sommerudstilling på Søby Havn, Ærø 2021. Værkerne er skabt af årskursisterne fra Kunsthøjskolen Ærø i tæt samarbejde med billedkunstnerne Nikolaj Kilsmark og Peer Neuchs. Udstillingen kan opleves i perioden 1. juni til 1. september 2021. Foto: Susan Hinnum.