Expired: Ny pulje for udveksling mellem dansk og internationalt kunstliv

20.12.17 | Opslagstavle

Statens Kunstfond vil støtte residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark. Impulser udefra skal styrke den danske kunstscenes netværk og udvikling.

Et residency er et længerevarende ophold, hvor en billedkunstner indgår i et nøje tilrettelagt og skræddersyet fagligt program, der giver mulighed for at arbejde og udvikle egne projekter gennem inspiration og sparring fra lokale kunstnere og kuratorer. På den måde er residencies også med til at skabe vigtige netværk og øge kendskabet til den danske kunstscene internationalt.

Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Gitte Ørskou siger:
”Det er afgørende for dansk billedkunst, at der knyttes stærke bånd mellem den nationale og den internationale kunstscene, og residencyprogrammer for udenlandske kunstnere i Danmark er en effektiv måde at sikre udvekslinger på. Derfor håber vi at se ansøgninger fra etablerede kunstinstitutioner med ambitiøse bud på faglige programmer, der er attraktive for de internationale billedkunstnere, og som samtidig formår at skabe værdi bredt for den danske kunstscene.”

Ny residency-pulje kan søges nu
Den nye pulje ”Residencyprogram” er et supplement til Statens Kunstfonds eget initiativ MaltAir i Ebeltoft. Statens Kunstfond valgte tidligere på året Maltfabrikken, Statens Værksteder for Kunst og Kunsthal Aarhus som operatør for MaltAir, men bemærkede i processen en stor interesse og potentiale for at facilitere international udvekling på kunstscenen. Derfor har udvalget besluttet at styrke feltet yderligere ved at oprette den nye pulje.

Puljen ”Residencyprogram” er rettet mod professionelle aktører fra den danske kunstscene: Institutioner, udstillingssteder og lignende kunstfaglige platforme, som kan søge om støtte til at gennemføre residencyprogrammer. Der kan max søges om tilskud på 150.000 kr., og der stilles krav om 50% medfinansiering fra fx kommune, offentlige eller private fonde, eller andre tilskudsgivere. Udvalget forventer, at kunne støtte 2-4 residencyprogrammer årligt i hele landet.

Der vil være én årlig frist. Første frist i puljen er 19. april 2018.

Læs mere om puljen ”Residencyprogram

Øverst: Praksis Arkitekters visualisering af MALT AIR, et kommende residency for internationale billedkunstnere i Maltfabrikken i Ebeltoft på Djursland. Projektet er støttet af Statens Kunstfond i et samarbejde med Maltfabrikken, Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst. Formålet med det nye residency er at understøtte udvekslinger mellem den internationale og den nationale kunstscene.