Ny sag viser, at kunstnermoms-ordning bør opdateres

17.06.21 | Nyheder

Billedkunstneren FOS/Thomas Poulsen risikerer at tabe ca. en kvart million kroner, fordi Skat vurderer, at hans kunstneriske udsmykning, den skulpturelle plads Your success is your amnesia til HF-centret Efterslægten i København, ikke er et kunstværk, men derimod en kunstnerisk ydelse.

At Skat betragter udsmykningen som en ydelse og ikke et værk medfører, at kunstneren ikke må gøre brug af den såkaldte kunstnermoms på fem procent og samtidig fratrække 25 procent i moms for materiale til skabelse af værket. Sådan som gældende moms- og skatteregler ellers giver billedkunstnere mulighed for.

Men det er en helt forfejlet afgørelse, der risikerer at bremse mange andre kunstprojekter i det offentlige rum, mener Billedkunstnernes Forbund (BKF), der sammen med FOS/Thomas Poulsen og forbundets skatteadvokat Gitte Skouby, er involveret i sagen.

”Vi har et gammeldags system, hvor det reelt er embedsfolk i Skat, der definerer, hvad der er et kunstværk i skatteteknisk forstand. Og hvad der ikke er det. Sagen her viser, at der er brug for at opdatere kunstnermoms-ordningen, så det fremgår tydeligt, at kunstværker i dag også er meget andet end malerier, grafik og skulpturer i klassisk forstand,” siger Klaus Pedersen, sekretariatsleder og jurist i Billedkunstnernes Forbund.

FOS: Your succes is your amnesia (2016). Efterslægtens HF-center. Foto: Torben Eskerod.

Kunst på nye måder
FOS’ skulpturelle plads Your success is your amnesia er et storskala-værk i det offentlige rum, designet som mødested for Efterslægtens kursister og beboere i Københavns Nordvestkvarter.

Selve skulpturen strækker sig ud på pladsen mellem skolens nye og nyrenoverede bygninger som en serie pavilloner, hvor gotiske spidsbuer og modernistisk arkitektur danner ramme for møder og fordybelse:

I værket kan man f.eks. sidde på indbyggede bænke, finde læ eller skygge under kirsebærtræer og hænge ud ved et vandbassin.

Forestil jer, at jeg solgte træer og Skat ikke mente, at jeg havde et gartneri. Hvordan ville den offentlige mening være om Skats håndtering af en sådan sag? – FOS/Thomas Poulsen, billedkunstner

Og når man ser sig omkring i værket, må man kigge langt efter traditionelle billedhuggerkunstneriske materialer som bronze eller marmor. Her har FOS derimod brugt bl.a. beton, klinker, en skrottet motorcykel, en klokke, fem lamper og en renoveret karnap.

”Der er en del skattetekniske aspekter, der gør den her sag vanskelig, men det er helt tydeligt, at det også handler om, at Skat ikke genkender de materialer, der er brugt til udførelsen af værket, som kunstneriske materialer,” siger Klaus Pedersen.

“Samlet set vurderer Skat, at FOS’ udsmykning er en kunstnerisk ydelse. Men en kunstnerisk ydelse er jo typisk et foredrag eller en optræden, hvor man bruger sig selv. Ikke når man som kunstner sælger et værk, f.eks. til det offentlige rum. Skat siger så, at når der er tale om bestillingsværker, kommer der slet ikke moms på, så er det en kunstneriske ydelse. Men det er noget sludder, for eksempel er et portræt altid en bestillingsvare,” lyder det fra Klaus Pedersen.

FOS: Bekymrende forståelsesproblem
Kunstneren selv mener, at sagen vidner om manglende forståelse af samtidskunst:

“Skat har med semantik forhalet sagen i over fem år. At ville definere et kunstværk som en ydelse er en svært begrænsende definition og afspejler manglende kunstfaglig forståelse,” siger Thomas Poulsen/FOS.

“Det er bekymrende, at det er et så grundlæggende forståelsesproblem her. Forestil jer, at jeg solgte træer og Skat ikke mente, at jeg havde et gartneri. Hvordan ville den offentlige mening være om Skats håndtering af en sådan sag?”

FOS: Your succes is your amnesia (2016).

Social kunst er også kunst
Hvis Skats embedsfolk har svært ved at forstå FOS’ værk som kunst, kan de blive klogere af at læse den udtalelse, som Akademiraadet i sidste uge sendte til skatteminister Morten Bødskov, kulturminister Joy Mogensen samt medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg og Kulturudvalg.

Akademiraadet udtaler sig ellers ikke om enkeltstående kunstneres sager. Men gør en undtagelse her, fordi rådet er enig med BKF i, at FOS’ verserende klagesag i Landsskatteretten repræsenterer en række principielle problemstillinger ved den eksisterende lovgivning vedrørende billedkunstneres muligheder for at gøre brug af kunstnermoms-ordningen.

I udtalelsen, som Akademiraadet har formuleret på BKF’s anmodning, skriver rådets medlemmer bl.a.:

”Det er Akademiraadets klare kunstfaglige opfattelse, at udsmykningsværket kan og bør defineres som en skulptur. Rådet bygger denne opfattelse på, at det pågældende værk er et eksempel på en generel (international) værktype, der kunstfagligt og kunsthistorisk betegnes som ”social skulptur” eller ”social plastik”, som var den betegnelse, som den tyske kunstner Joseph Beuys´ (1921-86) oprindeligt gav dette værkbegreb.”

Og rådet fortsætter:

”FOS’/Thomas Poulsens udsmykning til HF-centret Efterslægten er et godt eksempel på et kunstværk, der netop kan karakteriseres som en ”social skulptur”. Og dermed opfylde definitionen i momsloven § 69, der er forudsætningen for, at kunstværket kan belægges med kunstnermoms på et reduceret grundlag (dvs. 5 % moms).”

Momsregler ude af trit med kunsten
BKF og Akademiraadet er tidligere lykkedes med at skabe politisk lydhørhed for en vigtig opdatering af reglerne om kunstnermomsordningen. Det skete i 2006, da ordningen blev udvidet til også at omfatte kunstfotografi. Men der er stadig et stykke vej at gå, før reglerne kommer up to date.

Momslovens kunstdefinition er simpelthen ikke fulgt med tiden og den kunstneriske udvikling, mener BKF og Akademiraadet. Begge organisationer efterlyser derfor, at momslovens kunstdefinition igen revideres og udvides, så lovgivningen bliver tidssvarende og befordrende for billedkunstens fortsatte udvikling. Som Akademiraadet formulerer det:

FOS: Your succes is your amnesia (2016).

”Relationelle, installatoriske og engagerende praksisformer er i dag vigtige kunstneriske udtryk, som har et stort publikum og mange brugere. Et byrum eller en mødeplads kan løftes ved en kunstnerisk instrumentering af det fælles rum. En kunstnerisk iscenesættelse af et byrum må anses for at være et samlet værk, hvor f.eks. bænke og gangarealer indgår som elementer i den kunstneriske oplevelse og værkproduktion. Disse former for værkpraksis er udbredte og opnår ofte støtte fra de etablerede fonde og Statens Kunstfond. Både i fondene, f.eks. Ny Carlsbergfondet, og i Statens Kunstfond sidder bestyrelser og udvalg bestående af fagfolk, der vurderer et projekts kunstneriske kvaliteter ud fra kunstfaglige kriterier. Også her vil værker kunne opfattes som helheder, som sammenhængende værker, selv om enkelte elementer i værket er færdigkøbte, så som bænke eller fliser.”

”Akademiraadet er af den opfattelse, at momslovens nuværende kunstdefinition favoriserer mere traditionelle kunstneriske værktyper og praksisformer og dermed er med til at bremse den naturlige udvikling og fornyelse af billedkunsten, som er afgørende for, at billedkunsten kan vedblive med at have relevans og betydning for samfundet som helhed.”

For at undgå lignende sager i fremtiden minder Akademiraadet desuden om, Skats embedsfolk har mulighed for at søge råd og vejledning i netop Akademiraadet, når der er brug for konkrete, sagkyndige vurderinger af, hvornår der er tale om kunstværker, der omfattes af kunstnermoms-ordningen.

Skattesagen fortsætter i den kommende tid hos Landsskatteretten. Der ventes en afgørelse senere på året.

Læs også: Social skulptur fører til opgør om kunst, netavisen Pio, 16. juni

FOS: Your Success is Your Amnesia (2016) Efterslægtens HF-center. Doneret af Ny Carlsbergfondet.

700 m2 i grundareal
40 m3 terrakottafarvet beton
320 m2 beton til belægning
120 m2 klinker
220 m2 asfalt
1 Quercus Robur (stilkeg), 2 Serrulata Kanzan (Kirsebær)
1 motorcykel
1 knallert
1 klokke
5 lamper
1 renoveret karnap