Expired: Nye ansøgningsprocedurer til Statens Kunstråds Billedkunstudvalg

21.06.13 | Nyheder

Kulturstyrelsen ændrer på ansøgningsproceduren i forbindelse med ansøgningsfristen 15. august, der gælder for Statens Kunstråds Billedkunstudvalgs puljer.

Til fristen 15. august skal alle ansøgninger indeholde alle de bilag, der kræves ifølge den individuelle puljebeskrivelse på kunst.dk. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kulturstyrelsen at:

Kulturstyrelsen sender ikke længere brev til ansøgerne med anmodning om eftersendelse af manglende bilag.

Indsendte ansøgninger bliver forelagt udvalget i den form, de er kommet ind til fristen. Hvis der mangler bilag, vil udvalget i reglen være nødt til at give afslag.

Alle ansøgere modtager en automatisk kvitteringsmail ved indsendelse via det digitale ansøgningsskema. Vedhæftet denne mail er en kopi af ansøgningsskemaet, hvoraf man kan se hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen.

Som ansøger skal man selv tjekke at de bilag, man har vedhæftet også fremgår i kvitteringsmailen.

Hvis man i kvitteringsmailen kan se at ansøgningen er ukomplet, skal man sende en ny ansøgning der er komplet, samt gøre styrelsen opmærksom på at den først indsendte ansøgning bedes slettet af systemet. Dette skal ske inden fristens udløb.

Såfremt man mener, at der er en systemfejl, som hindrer indsendelsen af netop ens ansøgning, skal man ligeledes sende en mail til styrelsen vedr. dette inden fristens udløb.

Spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren kan rettes til kontaktpersonen på den pulje, man vil søge.

Baggrund for ændringen

Baggrunden for procedureændringen er, at det digitale ansøgningsskema nu vurderes at være så sikkert i drift, at det kun i sjældne tilfælde er systemfejl, der er skyld i manglende bilag.

Før indførelsen af det digitale ansøgningsskema for 2 år siden, skulle ansøgninger også være komplette ved fristen, og Kulturstyrelsen udsendte ikke breve til ansøgere, der havde indsendt ukomplette ansøgninger. I forbindelse med indførelsen af det digitale ansøgningsskema vurderede styrelsen imidlertid, at der i en overgangsfase skulle ydes denne service, idet det ikke kunne afvises at manglende bilag skyldtes systemfejl.

Procedureændringen markerer nu, at overgangsfasen er slut, og der vendes tilbage til normalen, hvor det igen er ansøgers ansvar at sikre, at den indsendte ansøgning er komplet i fht. de i puljen oplyste krav.