Nye tal: Kunstsalget stiger trods corona

16.04.21 | Nyheder

Borgerne er vilde med billedkunst. Og i en tid med COVID-19-nedlukninger, restriktioner og begrænsninger, vil flere og flere have værkerne hjem i stuerne. Det fremgår af nye tal fra rettighedsorganisationen VISDA, som BKF har fået tilgang til.

Tallene viser, at udbetalinger af det såkaldte følgeretsvederlag er steget med hele 25 % fra 2019 til 2020:

Jørgen Carlo Larsen: Komposition. Collage på papir. 54×40. Under hammeren hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner, april 2021.

Således udbetalte VISDA i 2019 følgeretsvederlag på 8.053.146 kr. I 2020 steg dette tal til 10.081.485 kr.

Følgeretten er en lille del af kunstværkers salgspris, som tilfalder ophavspersonen. Den træder i kraft, når et værk videresælges, og udbetales til ophavspersonen eller dennes arvinger.

Og selvom man ikke kan se stigningen i følgeretsvederlag som 1-1 afspejling af det generelle salg af samtidskunst, så er der her tale om en bemærkelsesværdig udvikling, der afspejler en klar positiv tendens på kunstmarkedet, vurderer cand.jur. Klaus Pedersen, sekretariatsleder i Billedkunstnernes Forbund (BKF).

”Følgeretspengene er traditionelt en god indikator for udviklingen i kunstmarkedet generelt. Og vi hører da også fra mange af de kunstnere, der arbejder i formater som f.eks. maleri og grafik, at de har solgt overraskende godt, trods corona,” siger han.

”Det er glædeligt og viser, hvor vigtig kunsten er for folk, ikke mindst i en krisetid. Mange har tydeligvis savnet den fordybelse og refleksion, som kunsten giver. Og så er folk gået på opdagelse på nettet og har købt kunst hos gallerier, auktionshuse eller via kunstnernes egne hjemmesider.”

Zven Balslev: ”Computer” (2005-06). Under hammeren hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner, april 2021.

Øget efterspørgsel på samtidskunst
Følgeretten gælder ikke førstegangssalg, men kun videresalg af værker. Derfor kommer følgeretten typisk i spil i forbindelse med salg af ældre kunstværker, der tidligere har været handlet en eller flere gange. I disse tilfælde tilfalder følgeretspengene ofte arvinger til afdøde kunstnere.

Men også værker af nulevende kunstnere videresælges, og i de seneste år er efterspørgslen på netop dansk samtidskunst steget markant, fortæller vurderings- og salgsdirektør Kasper Nielsen fra auktionshuset Bruun Rasmussen:

”Vi kan i allerhøjeste grad genkende den tendens til øget kunstsalg, som tallene for følgeretsvederlag åbenbart viser,” siger han.

”2020 har været et rekordår for Bruun Rasmussen. De bekymringer, nogle af os måske havde omkring coronaens betydning for kunstsalget, er blevet gjort til skamme. Begrænsningerne på at rejse, gå ud og spise etc., har tværtimod forstærket efterspørgslen på kunst. Folk er optagede af at indrette og forbedre deres boliger, herunder at købe kunst, som de kan have glæde af derhjemme. Det kan vi tydelig mærke i efterspørgslen på samtidskunst, som har været stigende hele corona-året 2020 og er fortsat ind i 2021,” siger han.

Kvindelige kunstnere i fokus
Ikke mindst er interessen steget for værker af kvindelige kunstnere, fortæller Kasper Nielsen.

Nina Sten-Knudsen: “The wave”. Akvarel på papir. Under hammeren hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner april 2021.

”Vi mærker, at der de seneste år er opstået et nyt fokus på kvindelige kunstnere, både hos private samlere og hos museerne, der har sat mål op for, hvor stor en andel, værker af kvindelige kunstnere skal udgøre i deres indkøb og samlinger. Det afspejles både i stigende priser på værker af kvindelige kunstnere fra f.eks. 1800-tallet, og i prisudviklingen på værker af nulevende, anerkendte samtidskunstnere som f.eks. Anette Harboe Flensburg, Trine Søndergaard og Cathrine Raben Davidsen,” siger han.

Generelt er det private kunstmarked blevet mere dynamisk de senere år, fortæller Kasper Nielsen:

”Tidligere beholdt samlere typisk et nyt kunstværk hele livet, men nu ser vi en tendens til større udskiftning af værker og dermed øget videresalg af samtidskunsten. I dag lever køberne mere aktivt med kunsten, de forholder sig til den og vil også gerne udskifte den i årenes løb. Samtidig ser flere privatpersoner også kunst som en fordelagtig investeringsmulighed i en tid, hvor bankerne har negative indlånsrenter. Alt i alt oplever vi, at interessen for samtidskunst er inde i en positiv spiral, som er selvforstærkende – folk efterspørger samtidskunst i stigende grad, og vi vil derfor også i den kommende tid have fokus på netop præsentation og salg af samtidskunst.”

Øverst: Under hammeren hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner 20. april 2021: Lise Blomberg Andersen: “Armesia Scabra”, Olie på lærred. 45×60. Anna Fro Vodder: Komposition. Collage. Bladstørrelse 24×32.