Expired: Nyt medlem til Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune søges

27.08.20 | Opslagstavle

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune søger et nyt medlem pr. 1. januar 2021. Rådet søger en professionel kunstner eller ressourceperson med høj faglighed inden for billedkunst, som lever op til anbefalingerne fra Statens Kunstfond, og som har vilje til at engagere sig i kommunens udvikling. Det er ikke et krav, at det kommende medlem er bosat i Aabenraa Kommune.

Billedkunstrådet mødes 4-6 gange årligt, og medlemmerne honoreres med op til 10.000 kr. årligt.

Er du interesseret i at komme i betragtning, beder vi dig sende en ansøgning og et CV  til kulturkonsulent Lise Lotte Urfe på llu@aabenraa.dk senest den 8. oktober 2020. Hvis du har brug for at høre nærmere om rådets arbejde, kan du evt. ringe til Lise Lotte Urfe på 40476633 den 24. september i tidsrummet kl. 9-10:30.

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommunes visions- og handleplan for kunstnerisk aktivitet i kommunen 2020-2024

Billedkunstrådets vision

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune ønsker at give alle borgere i kommunen mulighed for at opleve kunst i nærmiljøet. Dette kan også foregå i samarbejde med andre kunstaktører i Aabenraa Kommune eller nabokommunerne syd for grænsen.

Vision bliver til virkelighed ved:

  • At samarbejde med kommunens by- og landsbymiljøer om kunst i det udendørs rum, via dialogmøder og ved byudviklingsprojekter,
  • at støtte og tage initiativ til kunst i det offentlige rum indendørs såvel som udendørs,
  • at støtte og tage initiativ til levende kunstaktiviteter i form af f.eks. udstillinger, workshops, formidlingsprojekter, events, debatdage og foredrag i hele Aabenraa Kommune,
  • at støtte og medudvikle aktiviteter, der sætter fokus på aktuel, ny og eksperimenterende kunst.

Læs mere om Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune her