Forbundets hovedformål er at varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og fremme en så bred anvendelse af billedkunstneres virke som muligt. Til dette arbejde har BKF et sekretariat samt en arbejdende bestyrelse, en redaktiongruppe og regionale repræsentanter over hele Danmark.

Bestyrelsen varetager BKF’s politiske arbejde som interesseorganisation for professionelle billedkunstnere i Danmark.

Læs BKF’s vedtægter her…   BKF forretningsorden her… og referater fra bestyrelsens møder her…


Nis Rømer

(Formand) Billedkunstner
22 17 07 30
nisroemer@gmail.com

Hannibal Andersen

(Kasserer) Billedkunstner
30 22 09 11
hannibalandersen@gmail.com

Marie Thams

(Næstforperson) Billedkunstner
-
marie.thams@gmail.com

Kim T. Grønborg

Billedhugger
22 30 84 59
ktg@stofanet.dk

Jules Fischer

Billedkunstner
61 77 01 00
teamsupertender@gmail.com

Marie Markman

Billedhugger, cand.hort.arch
60 71 26 85
mariemarkman@kunstproduktion.dk

Søren Hüttel

Billedkunstner
28 12 63 34
soren@huttel.org

Anna Elisabeth Dupont Hansen

Studenterrepræsentant
26 48 29 63
annaelisabethdh@gmail.com

Simon Fiil

Billedkunstner
40 57 24 06
s_linnemann@hotmail.com