Billedkunstnernes Forbund varetager kunstnernes interesser

Billedkunstnernes Forbund (BKF) er Danmarks faglige organisation for billedkunstnere med ca. 2.000 medlemmer (2022).

Forbundets hovedformål er at varetage kunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og at fremme brugen af kunst overalt i samfundet. BKF værner om den kunstneriske frihed for den enkelte kunstner og om respekten for billedkunst i almindelighed.

BKF repræsenterer billedkunstnerne i en lang række ophavsretslige, kulturpolitiske og faglige råd og nævn. Bl.a. i Statens Kunstfond, Copydan Billeder (VISDA), kommunale billedkunstråd m.fl.

BKF blev stiftet i 1969 ved en fusion mellem Malende Kunstneres Samfund, Dansk Billedhuggersamfund og Grafisk Kunstnersamfund.

Læs om BKF’s centrale politiske holdninger her…

Læs om BKF’s historie og udvikling i 50-års jubilæumsudgivelse 2019…

Se oversigt over væsentlige politiske fremskridt på BKF’s område gennem tiden, klik her…

Formænd i Billedkunstnernes Forbund fra 1969 til i dag

BKF’s formand 2010-15, Bjarne W. Sørensen (tv), med BKF’s nuværende formand Nis Rømer. Foto: Tove Dehn.

1969-1971:
Erik Bøttzauw

1971:
Poul Eje

1971-
Bestyrelsesmedlemmerne Erik Eberlein, Erik Jørgensen og Ole Vincent Larsen indgår i et tremandsudvalg, som leder bestyrelsesarbejdet. I 1970erne ledes BKF af skiftende tremandstrojkaer, bestående af bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

1980-82:
Ole Vincent Larsen

1982-87:
Erik Mosegård Jensen

1988-1990:
Lise Ring

1990-1992:
Steffen Lüttge

1992-1993:
Lise Ring

1993-1995:
Jane Balsgaard

1995-1996:
Poul Agger

1996:
Jane Ring, Jo Møller

1997-2000:
Jane Balsgaard

2000-2003:
Morten Skriver

2003-2007:
Cai Ulrich von Platen

2007-2010:
Nanna Gro Henningsen

2010-2015:
Bjarne Werner Sørensen

2015-         :
Nis Rømer