BKF taler kunstnernes og kunstens sag overfor politikere og kunstlivets beslutningstagere.

Her er nogle af forbundets centrale politiske holdninger:

Kunstneres arbejdsvilkår:

•    Honorér billedkunstneres arbejde i forbindelse med udstillinger

•    Honorér billedkunstneres arbejde i offentlige råd og nævn

•    Styrk billedkunstneres efter- og videreuddannelsesmuligheder

•    Skab gode rammer for kunstneres egne udstillinger og projekter – de er kunstlivets dynamoer

•    Brug kunstnere kompetencer overalt i samfundet – ansæt f.eks. kunstnere i byudviklingsprojekter, lederjobs, undervisning, organisationsudvikling, forlagsbranchen, webindustrien. Kunstneres faglighed kan bruges i mange andre samfundssektorer end blot i kunstlivet

Kunst i byggeriet:

•    Brug billedkunsten bedre og mere i byggeriet: Udvid Udsmykningscirkulæret, så det også gælder kommunale og regionale bygherrer, og inddrag kunstnerne allerede i projektfasen

•    Ansæt kunstnere som konsulenter på byggeprojekter, så kunsten tænkes ind fra start

Kunst i uddannelsessystemet:

•    Styrk billedkunsten i læreruddannelserne

•    Gør billedkunst til obligatorisk fag på alle trin i folkeskolen

•    Styrk billedkunstens talentudvikling: Giv kommunale billedskoler og Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) egen lovgivning – ligesom musikskolerne og Musikalsk Grundkursus

•    Styrk landets tre kunstakademier og giv dem en bæredygtig økonomi

•    Gør Huskunstnerordningen permanent – og udvid ordningen, så flere børn og unge får mulighed for at møde den professionelle kunst i deres skoletid

Kunststøtte:

•    Giv borgerne kunstnerisk kvalitet for pengene: Brug kun professionelle kunstnere, når offentlige kunstmidler er i spil

•    De penge, samfundet bruger på kunst, er betaling for det, kunstnerne yder til samfundet – Kunsten behøver ikke almisser

•    Kunststøtte er en nødvendig samfundsinvestering – kunsten skaber vækst og genererer indtægter i kultursektoren og i hele samfundet

Kunst i hele landet:

•    Kunst skaber nye fællesskaber på landet og i byerne – giv alle borgere i hele landet mulighed for at møde den professionelle billedkunst i hverdagen

•    Sæt mindre byer på kunstens verdenskort: styrk lokale værksteder med faciliteter for professionelle kunstnere

Kunstens værdi:

•    Kunsten er livsnødvendig for den enkelte og for demokratiet – kunst skaber rum for nye erkendelser, refleksion og kritik i en tid præget af accelererende billed- og informationsstrømme. Derfor skal professionelle kunstneres arbejdsvilkår styrkes

•    Kunst skaber økonomisk værdi – et mangfoldigt og velfungerende kunstliv gavner hele samfundet, også økonomisk

Kunstneres arbejdsmarkedsvilkår:

•     Billedkunstnere skal sikres ret til pension og andre sociale sikringsordninger på lige fod med andre erhvervsgrupper

•     Ret op på utidssvarende skatte- og dagpengeregler, som spænder ben for mange kunstnere

OM POLITISKE FREMSKRIDT PÅ BKF’S OMRÅDE GENNEM TIDEN…

OM BKF’S HISTORIE OG OVERSIGT OVER BKF’S FORMÆND 1969-2017…

BAGGRUND:
Billedkunstnernes Forbund (BKF) er Danmarks faglige organisation for professionelle billedkunstnere med ca. 1.400 medlemmer. Forbundets hovedformål er at varetage billedkunstnernes faglige, økonomiske, sociale og juridiske interesser og fremme en så bred anvendelse af billedkunstneres arbejde som muligt.

Til dette arbejde har BKF et sekretariat, en bestyrelse og fagbladet Billedkunstneren, der udkommer fire gange årligt.

Ud over de traditionelle kunstformer maleri, skulptur og grafik, repræsenterer BKF også udøvere inden for de nyere billedkunstformer som multimedie, fotografi og installation. Forbundet har optagelseskriterier, der skal sikre, at medlemmerne har et professionelt virke inden for billedkunsten.

BKF er bl.a. repræsenteret i Statens Kunstfonds repræsentantskab, Dansk Kunstnerråd,  kommunale billedkunstråd, Danske Billedautorer, Copydan, Biblioteksstyrelsen samt i flere internationale samråd, bl.a. Nordisk Kunstforbund.

Billedkunstnernes Forbund (BKF) blev stiftet i 1969 ved en fusion mellem Malende Kunstneres Sammenslutning, Dansk Billedhuggersamfund og Grafisk Kunstnersamfund.