Expired: Open Call til kunstprojekt  i og omkring søen foran Møstings Hus   

10.11.20 | Opslagstavle

Art Pond

Frederiksbergmuseerne inviterer professionelle kunstnere til at komme med bud på et visionært kunstprojekt til Andebakkesøen foran Møstings Hus, med realisering maj 2021.

Med et nyt udendørs kunstprojekt ART POND ønsker Frederiksbergmuseerne at bruge Andebakkesøen foran Møstings Hus til en midlertidig udstillingsplatform.

ART POND skal bidrage aktivt til skabelsen af et fælles og levende byrum, hvor nyskabende kunstoplevelser kan udfoldes som markante fysiske manifestationer, der kan skabe grobund for nye former for sociale fællesskaber. Som en del af projektet skal der derfor indtænkes et publikumsprogram med fokus på fællesskaber og mental sundhed.

Læs mere om konkurrencevilkår, formelle krav, tidsplan og økonomi på www.moestingshus.dk

Ansøgningsfrist: 11. januar 2021

Vinderen udpeges af en jury bestående af fagpersoner indenfor byudvikling, social og sundhedsområdet samt kunstfaglige medarbejdere fra Frederiksbergmuseerne.