Expired: Open Call – Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

12.03.18 | Opslagstavle

Artist in residence på Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm under temaet ”Menneske og Vind”

– Når kunstnere og videnskabsfolk samskaber, opstår nye vinkler og fælles forståelse for sammenhænge mellem fakta og æstetik.
Har du tid og lyst til at bruge to måneder – maj og juni 2018 eller senere – på at bo i det nyrenoverede Hanstholm Fyr og arbejde med dit eget kunstprojekt under temaet ”Menneske og Vind”, så vil vi gerne høre fra dig.

Vi indbyder fire kunstnere og fire videnskabsfolk til at bebo én af vores lejligheder i to måneder, mens de arbejder med egne projekter i et af vores værksteder. Arbejdsopholdene er lagt parallelt, så der er en kunstner og en videnskabsperson på ophold samtidig, og vi forventer, at de to residenter er indstillede på gensidigt at inspirere hinanden og at samskabe en fælles præsentation af de to projekter. Vi lægger vægt på interaktion med lokalsamfundet, og vi forventer, at du både efter dit ophold og ved en konference i februar 2019 vil bidrage ved offentlige arrangementer.
Dette open call gælder for ophold fra 1. maj til 30. juni 2018. Senere vil vi udsende open calls for perioderne august-september 2018, oktober-november 2018 og januar-februar 2019.
Vi forstår temaet bredt, og vi modtager ansøgninger inden for alle kunstarter og genrer.

Vi tilbyder:

• Fri bolig i én af vores lejligheder i maj og juni 2018
• Honorar på 50.000 kr.
• Fri adgang til værkstedsfaciliteter
• Op til 25.000 kr. til materialeudgifter
• Indflydelse på indretning af værksteder
• Fri entré til fyrets udstillinger og arrangementer i perioden
• God vind fra toppen af fyrtårnet med én af Danmarks bedste udsigter

Ansøgning:
For at komme i betragtning, skal du være professionel kunstner, og du skal sende ansøgning og CV.
Din ansøgning må højst fylde to sider tekst, og i alt 1 MB vedhæftede filer inklusive CV. Du er velkommen til at linke til værker, som understøtter din ansøgning.

Din ansøgning skal som minimum indeholde følgende:
• Kort præsentation af dig selv som kunstner
• Projektbeskrivelse (Hvad vil du arbejde med i to måneder i Hanstholm? Herunder redegørelse for, hvordan dit projekt forholder sig til temaet ”Menneske og Vind”.)
• Værkbeskrivelse (Hvilket/hvilke værk(er), forventer du, bliver resultatet af dit ophold?)
• Interaktion med lokalsamfundet (Hvordan er du og dit projekt i dialog med lokalsamfundet, og hvad efterlader dit projekt i lokalsamfundet og/eller på fyret – f.eks. et værk?)
• Formidling (Hvordan og i hvilken form vil du formidle din kunst til lokale og andre interesserede?)
• Krav/ønsker til værkstedsfaciliteter
• Materialebudget

Ansøgningen vil blive behandlet af et fagligt kompetent vurderingsråd, og der lægges vægt på højt og professionelt kunstnerisk niveau.
Send den senest den 22. marts 2018 til hanstholm@gangi.dk – og husk: MAX 1 MB VEDHÆFTNINGER.

Om Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm
Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er en selvejende institution, som har til huse i bygningskomplekset Hanstholm Fyr. Vi arbejder med kunst, natur og mennesker. Fyret er mødestedet for fagfolk og lokale kræfter, der sammen udforsker og formidler forholdet mellem natur, kunst og menneske, som det udfolder sig i nutiden og har udfoldet sig i historien. ”Naturen i kunsten og kunsten i naturen” er udgangspunktet for den aktivitet, refleksion, fordybelse og formidling, der er fyrets helt specielle DNA.
Fyrkomplekset består af en række af bygninger, som blandt andet rummer fem lejligheder, fællesfaciliteter, værkstedsfaciliteter og udstillingsfaciliteter. Vi indretter et grafisk værksted, et mediegrafisk værksted og et audiolaboratorium med tidssvarende faciliteter i god kvalitet. Desuden indretter vi kontorpladser. Desuden råder vi over gode udendørsarealer.

Læs den fulde projektbeskrivelse og vores vision på www.hanstholmfyr.dk.

Projektet er finansieret af Grøn Ordning og har derfor også til formål at skabe forståelse for vindmøller og vedvarende energi. Etableringen af værkstederne er medfinansieret af LAG Thy-Mors.