Expired: Open Call: Egedal Kommune søger stedsspecifikke projekter af lokale kunstnere

24.06.20 | Opslagstavle

Kunst- og kultur skal understøtte Egedals vision om ”hverdag og fællesskab i bevægelse” og bidrage til, at borgerne i Egedal har verdens bedste hverdag og tiltrække gæster udefra.

Egedal Kommune har udarbejdet en ny kunststrategi og har et generelt fokus på at købe lokalt for at støtte vores selvstændige erhvervsdrivende. Derfor har Egedal Kommune afsat 250.000 kr. til indkøb af lokal kunst.

Vi indbyder derfor alle kunstnere og kunstneriske erhvervsdrivende hjemmehørende i Egedal Kommune til at komme med forslag til stedsspecifikke kunstværker og –projekter til et eller flere af følgende temaer:

1. Kunst i byrummet og ved eksisterende institutioner
2. Kunst i byudvikling
3. Kunst i natur, landskab og åbne rum
4. Kunst til sundhed, leg og bevægelse
5. Kunst på oversete steder
6. Kunst i arkitekturen

Du kan læse om de seks temaer i den kommende Egedal Kunststrategi 2020, som du finder her: www.egedalkommune.dk/politik/raad-og-naevn/kunstraadet/

Du kan tage frit afsæt i strategien, når du udarbejder dit forslag.

Generelle retningslinjer for projekter:

Præsenter din projektidé for os
Send en kort præsentation af dit projekt/ din værkidé inklusive værkets formål og funktion, det kunstneriske udtryk (kunsttype), materialevalg, samt om projektet/værket er midlertidigt eller
permanent.
Alle projekter/værker skal være offentligt tilgængelige. Angiv hvilket tema (eller temaer), du spiller ind i, samt det konkrete sted du ønsker, at projektet skal foregå, eller værket skal placeres.
Særligt for projekter: Angiv venligst, om projektet er tænkt, at skulle foregå en eller flere gange.
Særligt for værker: Angiv værkets dimensioner og send en skitse af de omtrentlige proportioner i forhold til omgivelserne. Husk, især ved udendørs værker, at tilpasse værkets størrelse til de
konkrete omgivelser, så det ikke forsvinder i byrummet/landskabet.

Hvem er du?
Måske har du den gode idé, men ikke kompetencerne til at udføre den? Er dette tilfældet, opfordrer vi til, at du finder en eller flere lokale fagpersoner, så projektet kan realiseres fra A-Z.
Send et kort CV /portefølje af dig selv og eventuelle samarbejdspartnere.

Vi glæder os meget til at se din projektidé, uanset om du er kunstner, kunsthåndværker, scenekunstner, musiker, gallerist eller noget helt andet – blot du lever af at arbejde med kunst/for kunsten.

Økonomi, tidsplan og vurderingskriterier
Egedal Kommune ønsker at støtte kunstnere og/eller kunstneriske erhvervsdrivende bosiddende eller beliggende i Egedal Kommune. Angiv bopæls/firmaadresse for hver af jer.

Der er afsat 250.000 kr. til at udvikle og opføre lokal kunst. Kvaliteten og typen af indsendte forslag afgør, om eller hvor mange forslag, der bliver realiseret.

Medsend en kort beskrivelse af projektets faser inklusive økonomi, så der redegøres for hele projektet fra udvikling til realisering.

Forslag bedes sendt senest 30. juli kunstraadet@egekom.dk mærket ”Lokal kunst”.

Kunstrådet vælger blandt indkomne forslag den 3. september 2020. Kunstrådet afgør på dette tidspunkt, om der skal åbnes for, at kunstnere fra resten af landet kan byde ind.
Projekterne/værkerne skal være gennemført inden udgangen af 2020.
Projektet/værket færdiggøres i dialog med relevante parter i kommunens administration og kunstråd.
Projekter, der er gennemarbejdede, og udstråler en realisme i at kunne gennemføres inden årets udgang, vægtes over øvrige forslag.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, så skriv til Kultur- og Fritidskonsulent Catja Thystrup på catja.thystrup@egekom.dk eller ring på 7259 7601.

close

Nyt fra BKF direkte i din indbakke

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund. Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.