Expired: Open call: En kunstopgave til Det Grønlandske Hus i Aarhus

23.04.18 | Opslagstavle

Det Grønlandske Hus i Aarhus søger en billedkunstner til at udarbejde et skitseforslag til en permanent kunstopgave, der skal placeres i den ny kultursal på Dalgas Avenue 52.

Kunstopgaven er støttet af Statens Kunstfond.

Hvem kan søge?

Professionelle billedkunstnere med kendskab til Grønland og grønlandsk kultur.

Formål

Det Grønlandske Hus ønsker at få skabt et stedsspecifikt værk til den nye tilbygning – kultursalen. Salen vil blive brugt til mange forskellige kulturelle formål så som udstillinger, foredrag, koncerter, kaffemikker, fællesspisninger, møder etc.

Kunsten skal være med til at vise og fremhæve grønlandsk kultur i en dansk kontekst og bidrage til et levende grønlandsk miljø i Aarhus.

Derfor søger Det Grønlandske Hus nu en kunstner, der skal udarbejde et skitseforslag til et permanent værk eller serie af værker, der kan placeres i og ved kultursalen i samspil med arkitekturen og rummets funktioner.

Se fotos fra stedet her http://www.groenlandskehus.dk/da/om-os/ny-kultursal/ og læs om vores historie her http://www.groenlandskehus.dk/da/om-os/husets-historie/

Tidsplan

Når styregruppen for kunstopgaven har vurderet de indkomne ansøgninger vil en kunstner blive inviteret til besigtigelse i Det Grønlandske Hus. Besigtigelsen planlægges til primo juni. Kunstneren får herefter ca. 2 måneder til at udarbejde et detaljeret skitseforslag med budget og produktionsplan. Skitseforslaget skal fremlægges i medio august for styregruppen. Hvis skitseforslaget bliver godkendt skal det realiseres senest i foråret 2019 med installering inden 21. juni 2019.

Sådan vurderes din ansøgning?
Styregruppen vurderer ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:

  • Professionel billedkunstnerisk praksis, der vurderes på baggrund af CV.
  • Evne til at arbejde stedsspecifikt og rumligt i forhold en given arkitektur, hvilket vurderes ud fra billeddokumentation af tidligere værker.
  • Motivation for at påtage sig opgaven med tid til besigtigelse og skitsefremlæggelse i Aarhus i juni og august 2018. Samt realisering af kunstopgaven i efteråret 2018 / foråret 2019.
  • Kendskab til Grønland og grønlandsk kultur.

Styregruppen består af repræsentanter fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg, A.P. Møller Fonden og Det Grønlandske Hus.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Motiveret ansøgning på én side.

I ansøgningen skal du præsentere din kunstneriske praksis og dit kendskab til Grønland og grønlandsk kultur samt din motivation for at lave et skitseforslag til Det Grønlandske Hus.

  • CV på én side.
  • Billeddokumentation på max 10 sider med eksempler på tidligere værker.

Bilagene samles til én pdf-fil, der sendes til aarhus@glhus.dk senest d. 7. maj kl. 12.

Økonomi

Styregruppen udvælger en kunstner blandt ansøgerne. Kunstneren modtager et skitsehonorar på 50.000 kr. for at udarbejde et skitseforslag. Honoraret dækker transport og ophold samt alle materialer til selve skitseforslaget. Hvis skitseforslaget godkendes til realisering modtager kunstneren 150.000 kr. i honorar for produktionen og 300.000 kr. til selve produktionen, der skal dække alle udgifter til transport, materialer, installering mm.