Open Call: Gavlkunstværk til Tarm Skole

24.05.23 | Opslagstavle

Kort beskrivelse af projektet

På Tarm Skole i Ringkøbing-Skjern Kommune har man besluttet, at skolen skal have et gavlkunstværk på den gamle skolebygning. Bygningen ligger ud til Vardevej, som er hovedgaden i Tarm by. Det er den gamle skolebygnings sydvendte gavl og ønsket er, at gavlkunstværket fylder hele gavlen. Med tiden kan bygningens nordvendte gavl også inddrages i projektet som et kunstværk og konceptet hos gavlkunstværket (på den sydvendte gavl) skal derfor kunne rumme at projektet eventuelt udvides. Det er vigtigt, at skolens elever bliver inddraget i processen enten ved en workshop, eller ved at eleverne hjælper med udførelsen af kunstværket. Det overordnede tema for kunstværket skal være fællesskab.

Som det fremgår af billedet, så er der af røde alger på gavlen, et forhold som ikke kommer til at ændre sig, og der skal derfor tages højde for dette i kunstværket evt. gennem en æstetisk løsning.

Proces for open call og udvælgelse

På baggrund af ansøgningsmateriale vil Tarm Skole og Ringkøbing-Skjern Kommune udvælge kunstneren ud fra følgende kriterier:

  • Ansøgers evne til at arbejde stedspecifikt med et gavlkunstværk, der forholder sig til skolen og byen.
  • Skitseforslagets kunstneriske kvalitet.
  • Ansøgers forslag til, hvordan skolens elever bliver inddraget i kunstværkets proces.
  • Ansøgerens tidligere kunstneriske virke.

Hvad skal ansøgningen indeholde

Ansøgningen skal indeholde maks. 2 A4-sider med skitseforslag, en kort beskrivelse af tankerne bag kunstværket og eventuel udvidelse til også at omfatte nordgavl, og hvordan man vil involvere skolens elever. Ansøgers CV skal også vedlægges som en del af ansøgningsmaterialet.

Økonomi

Budgettet for gavlkunstværket er 100.000 kr. og inkluderer materialer, udførelse og honorar.

Det forventes at projektstart er i august-september 2023 efter aftale med skolen, sådan at eleverne har mulighed for at deltage/observere i gavlkunstværkets tilblivelse.

Deadline for ansøgninger er mandag d. 19. juni, hvorefter bedømmelsesudvalget vil træffe en beslutning.

Ansøgningsmaterialet skal sendes til kultur@rksk.dk

For opklarende spørgsmål kontakt Kulturkonsulent Anders Berg Jacobsen, anders.jacobsen@rksk.dk eller på 20 61 48 98.

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund.

Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.