Expired: Open call: Hollufgård Artist residence – Skulpturpark

01.11.21 | Opslagstavle

Brydningstid – en generationskløft

Ansøgingsfrist: 21. november kl. 23.59
Introduktionsweekend: 21. – 23. januar 2022
Residency-ophold: 15. marts – 15. maj 2022.
Hollufgård Artist Residence – Skulpturpark udbyder et Open Call til det andet af i alt tre residency programmer under titlen “Brydningstid”, hvor vi sætter fokus på kunsten og de store omvæltninger i verden omkring os.“Brydningstid – en generationskløft” løber af stabelen i vinteren og foråret 2022.
Verden af i dag er en verden, der er ved at klinge ud, mens konturerne af en ny og uklar fremtid tegner sig. Overgangen er kendetegnet ved chokbølger, og rystelser, der fra tid til anden slår ned i forskellige dele af samfundslivet. Tiden er præget af politisk instabilitet, trusler imod demokratiet både indefra og udefra, økologiske og sociale sammenbrud og en digital revolution, der foregår i et hæsblæsende tempo. 
Vor tid nu er af flere blevet sammenlignet med ungdomsoprøret i 60’erne og 70’erne. Magtbaserne styrtes og balancen rykkes. Der er sket et nybrud omkring klima, hvor en hel ungdomsgeneration er gået på gaden og for første gang har fået gennemslagskraft nok til at påvirke parlamentsvalg, som det senest sås i Danmark og Tyskland. Også i problematikkerne omkring køn, identitet og racisme sættes nye dagsordener, som adresserer forskelsbehandling og systemiske overgreb med en hidtil uset konsekvens.
De nye dagsordners gennemslagskraft skyldes i høj grad de sociale medier, som i løbet af få år på godt og ondt er blevet en global magtfaktor. På den ene side åbner der sig helt nye muligheder for at kæmpe for frihed og få verdenssamfundet i tale. På den anden side foregår kampene på selve den globale platform, som udfordrer de nationale retsstater og demokratier. Kan demokratierne rumme dette nybrud? Kan vores frihedsidealer? Hvordan integrerer vi omvæltningerne i demokratiets komplekse og sammensatte konsensus?
Kunsten i dag rummer flere udtryksmuligheder end nogensinde før. Men hvor lægger kunsten sig i alle disse omvæltninger? Hvilken kritisk rolle skal den spille?

Program

Hollufgård inviterer 4 samtidskunstnere til at arbejde sammen eller individuelt til temaet “En generationskløft”. Programmet løber over i alt to residency-ophold – et kort i vinteren og et længerevarende i foråret 2022. Vi lægger vægt på billedkunstnere, som arbejder interdisciplinært og bruger eksempelvist lyd, sprog, musik eller teater i deres arbejde. Endvidere ønsker vi kunstnere, som er i stand til at formulere komplekse problematikker i værker, der også formår at inddrage et bredere publikum.
Hollufgård ønsker at skabe rum for åben samtale, hvor der tænkes frit, kritisk, på tværs af og bagom den aktuelle samfundsdebat.
Hollufgård lægger stor vægt på diversitet. Derfor opfordrer vi alle til at ansøge, uafhængigt af etnicitet, køn, identitet og sexualitet.
 
Læs mere på www.gah.dk