Expired: Open call: Idékonkurrence om Palads Teatret

28.04.21 | Opslagstavle

Copenhagen Contemporary (CC) og Klara Karolines Fond Stiftet af Aase & Poul Gernes (Gernes-Fonden) inviterer kunstnere og arkitekter til at deltage i en åben idékonkurrence om udviklingen af området og pladsen omkring Palads Teatret i København. Eneste to krav til projektforslagene er, at 1) Palads Teatrets facadeudsmykning af Poul Gernes respekteres, og 2) at morgendagens biograf er indtænkt. Projekterne kan således enten bygge til, oven på eller neden under Palads, så længe Gernes’ udsmykning er taget i ed, ligesom man naturligvis kan vælge at lade Palads stå helt urørt. Afgørende er det dog, at forslaget vækker pladsen omkring Axel Torv 9 til live, så den bliver et vibrerende og attraktivt mødested for mennesker og drømme i hjertet af København.

Formålet med konkurrencen er at generere idéer i et felt præget af blandede interesser samt at undersøge nye måder at tænke udviklingen af vores fælles byrum på. Konkurrencen er idébaseret, og projekterne forbliver i udgangspunktet urealiserede. Idébanken vil efterfølgende blive overrakt til Københavns Kommune og Nordisk Film Biografer.

Interessen for Palads Teatrets fremtid og for Poul Gernes’ kunstværk, som udgør hele bygningens facade, er aktualiseret af, at bygningens ejer, Nordisk Film Biografer, i 2017 og senest i 2020 præsenterede Københavns Borgerrepræsentation for et forslag om at nedrive den ikoniske bygning til fordel for et nybyggeri. Planerne afstedkom en del debat i medierne, og forskellige diskussioner blev rejst omkring Københavns byudvikling og bevarelsen af et markant kunstværk i det offentlige rum.

Udstilling og præmiering på CC

De indkomne forslag præsenteres for offentligheden 11. september 2021 på udstillingen København, kærlighed & candyfloss på CC. Alle indkomne forslag bedømmes af en komité af uvildige fagfolk samt partshavere, og det bedste projekt hædres med en præmiesum på 50.000 DKK doneret af Mads Nørgaard. Derudover uddeler CC en publikumspris til det projekt, der under udstillingen modtager flest stemmer af de besøgende.

Konkurrenceinformation

Dommerkomité: Nicolai Bo Andersen (professor MSO, Det Kongelige Akademi), Kirsten Astrup & Maria Bordorff (billedkunstnere), Ulrikke Neergaard (direktør, KØS Museum for kunst i det offentlige rum), Christian Pagh (direktør, Olso Architecture Triennale), Marie Nipper (direktør, Copenhagen Contemporary), Bibi Henriksen Saugman (projektchef, Gernes-Fonden) samt en repræsentant for CC’s Kunstdemokrater.

Rådgiver for dommerkomtéen: Camilla van Deurs (stadsarkitekt, Københavns Kommune)

Periode for konkurrence: 27. april – 21. juni 2021

Periode for udstilling: 11. september – 10. oktober 2021

Deadline: Materiale kan udelukkende afleveres mandag den 21. juni 2021 mellem kl. 9.00-16.00 på CC.

Krav til formalia

For at deltage skal man aflevere sit forslag anonymiseret enten som tegning, skitse, model eller i andet foretrukket visualiseringsformat. Materialet afleveres fysisk i ét eksemplar på CC, Refshalevej 173A, 1432 Kbh. K. En medarbejder fra CC vil kvittere og bistå ved indleveringen. Det er deltagerens eget ansvar, at alt materiale afleveres mærket med et tilfældigt femcifret kendingstal. Ligeledes afleveres en navnekuvert mærket med samme femcifrede kendingstal.

Læs mere om den kommende udstilling København, kærlighed og candyfloss her.

Hent information om konkurrencen her.

Hvem kan deltage?

Idékonkurrencen er åben, og det kræver ingen særlig indbydelse at deltage. Det forventes, at deltagerne er billedkunstnere, arkitekter, landskabsarkitekter, arkitektstuderende eller andre, der på anden vis beskæftiger sig professionelt med kunst og arkitektur i det offentlige rum.