Open call – Kirsten Kjærs Museum, 2023

21.09.22 | Opslagstavle

I anledning af Mag. Art. Hanne Abildgaards monografi om Kirsten Kjær, der udkommer i 2023, indbyder Kirsten Kjærs Museum kunstnere fra alle kunstarter til at udføre et værk/ et projekt, der tager afsæt i Kirsten Kjærs liv og/ eller hendes ouvre.

Du kan læse om Kirsten Kjær og hendes museum her.

I første omgang ønskes udelukkende en interessetilkendegivelse.

På baggrund af de indkomne tilkendegivelser vælger museets udstillingsudvalg (Pia Skogberg og Lise Seier Petersen) samt en ekstern kunstfaglig person mindst tre kunstnere til hver at udføre et værk, der vises i 2023.

De valgte kunstnere honoreres med hver 5.000 kr. samt residenceophold på museet efter aftale.

Kirsten Kjær: Selvportræt

Kirsten Kjær: Selvportræt 1929

Derudover arbejder vi pt. på at skaffe yderligere midler til dækning af rejseudgifter samt eventuelle udgifter til transport af værker.

Er du interesseret i udføre et værk/et projekt, der taget afsæt i Kirsten Kjærs liv og/eller hendes ouvre, så send os dit cv (max. 1 side), dit statement (max. ½ side), link til website eller lignende, samt enten max. 4 siders visuelt materiale, max. 2 siders tekst eller max. 2 minutters video eller lyd, der viser din kunstneriske praksis.

Saml materialet i en pdf, navngiv den “open call_dit navn” og send den til info@kkmuseum.dk senest 9. oktober. Du modtager svar ca. d. 1. november.

HUSK at du udelukkende skal vise eksempler på din hidtidige praksis.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Mvh.

Kirsten Kjærs Museum, v/ Pia Skogberg

Langvadvej 64, 7741 Frøstrup

mail: info@kkmuseum.dk

 

Foto øverst: Kirsten Kjærs Museum. Foto: Kamilla Askholm Jørgensen