Expired: Open call: Kunsten ud i Landsbyerne

06.08.20 | Opslagstavle

Kunsten ud i Landsbyerne – kunst- og fællesskabsprojekt i Lerbjerg-Svejstrup

Projektet Kunsten ud i Landsbyerne søger en kunstner til udvikling et eller flere stedsspecifikke kunstværker til landsbyerne Lerbjerg-Svejstrup i Favrskov Kommune. Værket eller værkerne må ikke have midlertidig karakter, men skal bestå også efter projektets afslutning.

Læs mere om de tidligere Kunsten ud i Landsbyerne projekter på kunstenudilandsbyerne.dk

Vi tilbyder:

  • To små hyggelige landsbyer beliggende ved Lilleåen i Favrskov Kommune, som ligger i Østjylland
  • Svaleflugt over engen, frisk luft og vores fælles forsamlingshus, Den Gamle Skole
  • Naturglade og engagerede landsbyboere, som glæder sig til at skabe kunst sammen med dig

Vi søger en eller flere kunstnere som:

  • med god energi kan inddrage og lede børn og voksne i skabelsen af et fælles kunstprojekt
  • formår både at være projektleder og udøvende kunstner
  • kan inddrage landsbyernes historie og naturen omkring os i kunstværket.

Projektbudget og honorar:

Det samlede budget er på 200.000 kr., hvoraf kunstnerisk honorar, projektledelse og materialer udgør i alt 160.000 kr.

Ansøgningsfrist:

Hvis du er interesseret i rollen som kunstner og projektleder i Kunsten ud i Landsbyen, skal du indsende:

  • Kort motivation på max 1000 tegn
  • C.V.
  • 5 billeder af tidligere værker eller projekter
  • Links til hjemmeside, sociale medier eller andet relevant materiale

Du skal IKKE indsende et koncept eller en idé, men skriv gerne hvilket kunstnerisk felt du ønsker at arbejde i. Inden den endelige udvælgelse vil vi mødes med en eller flere kandidater i landsbyerne, præsentere os og give en rundtur i landsbyerne.

Deadline for indsendelse af C.V. er 6. september 2020

Din ansøgning sendes til: lsborgerforening@gmail.com

Hartmut Stockter: Udflugtsoraklet. Kunsten ud i Landsbyerne, Svenstrup, 2018. Foto: Peter Winding.