Expired: OPEN CALL: Kunstnere til projektet Kunstner i Klassen 2

14.02.18 | Opslagstavle

I forbindelse med Dansk Kunstnerråds projekt “Kunstner i Klassen 2/KIK2” skal vi til vores ansøgning til Statens Kunstfond indgive navne på et team på i alt 10 professionelle kunstnere til Kunstfonden indenfor nedenstående kunstfelter, som vi ønsker at søge honorarmidler til:

  1. klasse billedkunst (2 billedkunstnere) 
  2. klasse musik         (2 musikere) 
  3. klasse scenekunst (2 scenekunstnere/skuespillere) 
  4. kunsthåndværk/design ( 2 kunsthåndværkere/designere) 
  5. klasse Litteratur (2 forfattere/film) 

Kunstnerne skal arbejde med deres kunstprojekt i en uge på en folkeskole ( i alt 20 timer) og kunstnerhonorar vil følge anbefalingerne fra Kunstfonden på kr. 20.000.

Dansk Kunstnerråd søger i to skoler i Københavnsområdet. Vi ønsker at udvælge skoler som både har en aktiv kunstprofil og skoler med mindre kunst og kultur – og målsætningen er, at der skal ske en udveksling af erfaringer mellem de to skoler – også efterfølgende. Vi har pt. en lang liste af skoler og udvælger skolerne i løbet af uge 9-10.

KIK 2 skal ses som led i Den Åbne Skole. Udviklingsprojektet tager udgangspunkt erfaringer fra Dansk Kunstnerråds evaluering fra Kunstner i Klassen projektet og vil foregå i samarbejde mellem kunstner og lærer i klassen. Elever og lærere gør erfaring med kunstneriske processer, der kan inspirere praksis og erkendelser, som rækker ind i elevernes eget liv. Tanken er, at klasserne på de to skoler kan samarbejde, dele oplevelser og erfaringer – og derved fastholde brugbare redskaber.

Interesserede kunstnere skal indsende deres CV og tre linjer om, hvad de kan tænke jer at arbejde med i ugen.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 27. februar 2018 og CV samt de 3 linier sendes til:

dkr@dansk-kunstnerraad.dk 

Læs BKF’s artikel om billedkunstner Pia Skogbergs deltagelse i Kunstner I Klassen 2017 her:

‘Kunstner-lærer samarbejde viser vej for folkeskolen…’