Expired: OPEN CALL – mens vi venter på at få lov til at åbne vores døre igen på Sydhavn Station! 

03.02.21 | Opslagstavle

Vores verden er en pandemi og kunsten lever bag lukkede døre. Mens vi venter på at samfundet åbner op, inviterer vi scenekunstnere og billedkunstnere i aldersgruppen 18 – 30 til at dele deres praksis og hverdag med os og bidrage til vores online og vindue videoudstilling i et samarbejde mellem ST:ART og Udstillingsstedet Sydhavn Station.

Send din video, en kort introducerende tekst og en titel, via wetransfer.com til start@sydhavnteater.dk senest 15. februar 2021 kl. 23:59. Hvis du har spørgsmål til dette call kan du skrive en mail på start@sydhavnteater.dk

Hverdagen er reduceret til sociale restriktioner, skærme, online forbindelser og digitale aktiviteter. Mens vores kunstneriske scener er lukket, står kreative med et hav af erfaringer, oplevelser og indtryk, men uden platforme. I dette call, med temaet GLITCH, ønsker vi at give scenekunstnere og billedkunstnere en mulighed for udforske deres praksis, som den eksisterer under de restriktive rammer, gennem en max 24,50 sekunders video.

Udvælges dit videoværk, vil det blive udstillet som del af en online udstilling på Sydhavn Teaters hjemmeside i begyndelse af marts, 2021, i kuratorisk samarbejde med vores venner fra Udstillingsstedet Sydhavn Station. Udvalgte værker vil blive vist i foråret i en offentlig udstilling på Sydhavn Station. Vær opmærksom på at videoerne ikke vil blive vist med lyd. Hvis din video f.eks. indeholder tale, kan det være en ide at tilføje undertekster eller lignende og gerne på dansk.

English:

The world is in a pandemic and art is now behind closed doors. While waiting for our society to re-open we want to invite emerging visual and performing artists between 18-30 years old to contribute to our exhibition project in March. Share your 24.50 seconds video to take part!

Our daily life has been reduced to social restrictions, screens, online connections and digital activities. We are left with a wealth of experiences, impressions and emotions, with few artistic platforms open to mediate these. In this call- with the theme GLITCH – we wish to offer visual and performing artists a chance to explore their practice and relate it to the social and digital fractures of everyday life.

Selected pieces will be shown as part of an online exhibition with Sydhavn Teater and a physical exhibition at Udstillingsstedet Sydhavn Station in the beginning of March. Please note that videos will be shown without sound. If your video contains spoken words, adding subtitles is an option.

Send your video, a short description and a title via WeTransfer to start@sydhavnteater.dk before February 15th, 2021, 23:59. If you have any questions, feel free to email them to us at start@sydhavnteater.dk