Expired: Open Call: Nyfortolkning af æresport fra 1920 i anledning af Genforeningen 2020

20.12.19 | Opslagstavle

I 2020 fejrer Kolding Kommune 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. I den forbindelse inviteres designere og kunstnere til at komme med deres designforslag til en moderne æresportal.

Baggrund

Den 10. juli 1920 red Kong Christian 10. over den gamle grænse nord for Christiansfeld og ind i det Sønderjylland, som nu var blevet genforenet med Danmark. Ved den gamle grænse havde lokale borgere rejst den første af i alt 18 æresporte. Sammen med billedet af Kong Christian 10. på den hvide hest er æresporten et af de mest ikoniske billeder fra Genforeningen og et motiv, som er gengivet på utallige postkort fra samtiden og senere på malerier af den historiske begivenhed.

I forbindelse med 100-året for genforeningen og for Kongens ridt over grænsen, vil Kolding Kommune gerne opføre en moderne fortolkning af den oprindelige æresport i form af en æresportal. Æresportalen opføres i et samarbejde med den lokale metalvirksomhed TORA, og opstilles midlertidigt i området ved 1864-grænsen syd for Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld.

Portalen vil efter den 10. juli blive flyttet til en ny lokation ved Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52, hvor den vil stå indtil museet ikke ønsker det længere.

Præmie

Vinderen af Open Call modtager et honorar på 80.000 DKK. Kolding Kommune indberetter beløbet til Skat, og modtageren er selv ansvarlig for at trække eventuelle udgifter fra i skat.

Vinderen får sit navn på en plade ved æresportalen, og vedkommende person eller virksomhed vil naturligvis blive nævnt ved navns nævnelse i formidlingen af projektet herunder pressemeddelelser.

Præmien udbetales umiddelbart efter den 10. juli 2020, når projektet er realiseret.

Beskrivelse og krav

Æresportalen skal vise to områder, hvor Kolding står stærkt, nemlig henholdsvis design og metalindustrien.

Der er ingen formmæssige eller visuelle krav til udformningen af æresportalen, og du har frie hænder til at udforme den som en decideret port, som søjler eller som noget helt tredje.

Der er dog visse praktiske krav til konstruktionen:

 • Æresportalen skal udformes i stål
 • Konstruktionen skal være af en sådan udformning og størrelse, at den kan stille op uden etablering af et egentlig fundament
 • Konstruktionen skal kunne stilles op ved siden af vejen Se ’Bilag 1 – nyfortolkning af æresport’ for placering

Alle personer over 18 år, samt virksomheder, har mulighed for at deltage. Der stilles ikke krav om geografisk tilhørsforhold, virksomhedsart eller specifik uddannelse.

Produktion af æresporten

Æresporten produceres af metalvirksomheden TORA A/S fra Kolding, og du skal derfor ikke selv producere den. TORA A/S har den tekniske viden og foretager de nødvendige beregninger, så ideen kan gøres til virkelighed.

Du skal være villig til at indgå i et samarbejde med TORA omkring virkeliggørelsen af dit projekt og blandt andet deltage i møder med TORA og på anden måde være TORA behjælpelig med at gøre ideen til virkelighed.

Materialer

Æresporten skal udformes i stål, som kan bearbejdes på forskellig vis.

Du har frie hænder til at tænke andre materialer til en samlet værdi af 20.000 kroner ind i dit projekt. Udgiften dækkes af Kolding Kommune.

Tidsplan

December 2019                    Offentliggørelse af Open Call
21. februar 2020                  Sidste frist for indsendelse af forslag
Marts 2020                           Juryen vurderer indkomne forslag
Ultimo marts                        Vinderen af Open Call offentliggøres
April, Maj og juni                Udvikling og produktion hos TORA
Uge 27, 2020                        Opførsel af æresportalen
10.juli, 2020                         Officiel fejring af Genforeningen i Kolding Kommune

Indsendelse af forslag

Projektforslag sendes til kultur@kolding.dk.

Det er også muligt at aflevere materialet fysisk til Kulturafdelingen, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11 i Kolding eller fremsende det. Vær dog opmærksom på, at Kolding Kommune ikke kan påtage sig at returnere modtaget materiale.

Forslag skal være Kolding Kommune i hænde senest fredag den 21. februar 2020.

Projektforslaget skal indeholde følgende:

 • Kort beskrivelse af tankerne bag ideforslaget på maks. en side (2400 anslag)
 • Skitse eller andet visuelt materiale inkl. angivelse af diverse mål
 • Beskrivelse af dine erfaring med lignende projekter
 • Kontaktoplysninger

Bedømmelse

De indkomne forslag bedømmes ud fra følgende kriterier:

 1. Designets evne til at fortolke æresporten fra 1920 ind i en nutidig kontekst
 2. Designets evne til at formidle Koldings styrker Design og Metalbearbejdning
 3. Designets realiserbarhed i forhold til økonomi, produktion og opsætning
 4. Designeren eller kunstnerens erfaringer med at virkeliggøre tanker og ideer fra tegning til færdigt produkt.

De indsendte designs vurderes af en jury. Afsenderne af de tre bedste designs inviteres til at præsentere deres ideer for juryen på et møde i marts 2020. Kolding Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indsendte projekter og evt. forkaste dem alle.

Juryen består af:

Jesper W. Jensen, Managing Director hos TORA
Kaj G. Nielsen, formand for Genforenings- og Grænsemuseet
Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune
Jesper Elkjær, formand for kulturudvalget i Kolding Kommune
Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt
Grevinde Sussie Hjorhøy af Rosenborg

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende Open Call kan rettes til:

Jon Noe
Kulturafdelingen
Kolding Kommune
jonno@kolding.dk
tlf.: 79 79 96 66

Den oprindelige port

Den port, som kan ses i ovenfor, stod umiddelbart efter den gamle grænse, var opført i trælægter, delvist malet og beklædt med gran. Æresporten er én af i alt 18 æresporte, som var opført i forbindelse med Kongens tur rundt i Sønderjylland til fejring af Genforeningen i 1920.

Ejerforhold og rettigheder

Designeren har ophavsretten til den indsendte ide. Efter offentliggørelse af vinderen slettes det øvrige materiale, som er modtaget digitalt. Materiale indsendt i fysisk form kan afhentes på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11 i Kolding i kommunens åbningstid frem til 30. april, hvor efter det destrueres.

Vinderen af designkonkurrencen skal være villig til at indgå i et tæt samarbejde med TORA om realiseringen af projektet. Designeren skal være forberedt på, at der vil kunne opstå behov for en tilretning af designet af hensyn til realiserbarheden af projektet.

Kolding Kommune ejer det færdige produkt og har brugsretten over værket. Kolding Kommune kan frit benytte projektets resultater.

close

Nyt fra BKF direkte i din indbakke

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund. Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.