Open Call – Sanselund i Sakskøbing

29.11.22 | Opslagstavle

Guldborgsund Kommune søger en kunstner/kunstnergruppe til at udvikle et kunstværk til en sanselund i Sakskøbing.

Formål med og baggrund for skitsekonkurrencen

I Sakskøbing er huset i Vestergade 18 revet ned. Nedrivninger sker blandt andet for at undgå faldefærdige bygninger og for at forskønne bybilledet. Vestergade 18 ligger centralt og fremstår aktuelt som et hul i husrækken. Med etableringen af en sanselund sikres et attraktivt bybillede, og sanselunden skal være til gavn og glæde for byens borgere.

Ideen til etablering af en sanselund er opstået med udgangspunkt i Sakskøbings identitet som fødevare- og gastronomiby samt idéer og input fra byens borgere. Vestergade 18 er placeret tæt på naboer, og derfor prioriteres et rum til fordybelse og ro, der kunne minde om en af områdets villahaver, ligesom lokale borgere har ønsket mere biodiversitet, flere blomster og træer, en sansesti m.v.

Sanselundens grundelementer – se også den foreløbige skitse med dimensioner etc:

  • Et trådhegn med beplantning afskærmer mod naboerne og skaber et roligt rum.
  • Der er afsat økonomi til en enkel beplantning med træer og blomsterstativer, som hver især har et underlæggende bunddække. Mellem disse plantes græs, hvilket giver området karakter af en lund og sikrer tryghed, da hele grunden kan overskues. Træer og bunddække varieres, så der skabes forskellige indtryk både i form, farver og duft.
  • Sidde-/liggeelementer, så borgere kan tage ophold i lunden.
  • Den endelig beplantning samt udformningen af sidde-/liggeelementer er ikke fast defineret og placeret – og kan evt. helt eller delvist indgå i kunstnerens arbejde.

Ramme for et kunstværk i sanselunden

Kunstværket etableres på den tomme grund i samspil med sanselundens grundelementer og i dialog med kommunens tovholder på etableringen af sanselunden.

Bedømmelsesudvalget lægger vægt på, at kunstværket afspejler følgende

  • Borgerinddragelse: Kunstneren skal tænke lokale borgere ind i processen og/eller det færdige værk med henblik på at engagere og skabe medejerskab.
  • Historiefortælling og det stedsspecifikke: Kunstneren skal udfordre de normale rammer for byrumsdesign, så sanselunden rummer en større historiefortælling end blot et grønt byrum. Konkret bedes kunstneren forholde sig Sakskøbing som fødevare- og gastronomiby samt konceptet ’Sanselund’.
  • Kunstneren udfolder sit projekt i sanselunden inden for det afsatte materialebudget til kunst, men budgetrammen kan evt. udvides ved at tænke det sammen med beløb reserveret til skitsens grundelementer: træer, beplantning samt ligge-/siddeelementer m.m.

Tidsplan

1. februar 2023: Deadline for Open Call

10. februar 2023: Offentliggørelse af vinder, alle ansøgere får svar.

13. februar – 14. april 2023: Skitsearbejde, borgerinddragelse, planlægning.

14. april – 28. april 2023: Udbudsperiode og udarbejdelse af etableringsplan inkl. skitse.

Medio juni: Endelig godkendelse i de politiske udvalg Teknik, Klima og Miljøudvalget samt Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.

Efterår/vinter 2023: Etablering af værk og sanselund.

Mere information

Læs mere om Sanselunden i Sakskøbing herunder, hvad din ansøgning skal indeholde, og hvordan den bedømmes, ansøgningsskema samt økonomi på Guldborgsund kunst hjemmeside.

close

Nyt fra BKF direkte i din indbakke

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund. Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.