Expired: Open Call: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

26.03.21 | Opslagstavle

Er du aktivt udøvende billedkunstner med stærk faglighed, og vil du være medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst 2022-2025? Nu har du mulighed for at tilkendegive din interesse for at sidde i maskinrummet for tildeling af statslig kunststøtte de kommende fire år.

Det er billedkunstgruppen i Statens Kunstfonds Repræsentantskab, som vurderer din interessetilkendegivelse. I billedkunstgruppen indgår to repræsentanter, udpeget af Billedkunstnernes Forbund: Nis Rømer og Regitze Engelsborg Karlsen.

De øvrige repræsentanter i billedkunstgruppen er bl.a. udpeget af Foreningen af Kunsthaller i Danmark, Organisationen Danske Museer, Dansk Gallerisammenslutning, Danske billedkunstneres Fagforening, Kunstnersammenslutningernes Samråd, Akademiraadet samt Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere.

Ud fra de indkomne interessetilkendegivelser og billedkunstgruppens egne indstillinger, indstiller billedkunstgruppen i alt tre kandidater til det Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der skal træde til i januar 2022.

Du kan se det nuværende Projektstøtteudvalg og læse om deres arbejde her…

Arbejdet som udvalgsmedlem
Projektstøtteudvalget for Billedkunst tildeler årligt ca. 47 mio. kr. til bl.a. produktion af nye kunstværker, udstillinger med danske kunstnere både i Danmark og i udlandet og formidling af kunst og udstillingsprogrammer i kunsthaller. Udvalget er også ansvarligt for det danske bidrag til Venedig Biennalen.

Som medlem af Projektstøtteudvalget får du et krævende – men også spændende og væsentligt – arbejde: I 2020 behandlede udvalget ca. 2.000 ansøgninger på fire uddelingsmøder af hver tre dages varighed. Derudover afholdt udvalget fem ordinære møder af en dags varighed. Udvalgsarbejdet aflønnes efter statens vederlagsregler, der pt. er på 191.000,- årligt for udvalgsmedlemmer.

Meld din interesse
Hvis du er interesseret i at blive udpeget til Projektstøtteudvalget, skal du sende dit CV samt 5-10 linjers tekst om, hvorfor du gerne vil sidde i udvalget og lidt om dine faglige forudsætninger for arbejdet.

Send din interessetilkendegivelse til bkf@bkf.dk inden d. 9. april 2021. Skriv: Interessetilkendegivelse i emnefeltet.

Du vil få besked om, hvorvidt din interessetilkendegivelse imødekommes senest 1. september 2021.

BKF arbejder for at øge mangfoldigheden i kunstlivet og opfordrer alle interesserede billedkunstnere til at melde sig, uafhængigt af køn, alder og etnisk baggrund.