Open Call: Statens Kunstfonds Repræsentantskab  

10.06.24 | Open Call

BFK skal udpege 2 repræsentanter til Statens Kunstfond for en ny 4-årsperiode – 1. januar 2025 – 31. december 2028.
Er du interesseret i at være del af Repræsentantskabet for Statens Kunstfond, kan du sende din interessetilkendegivelse til BKF inden d. 23. juni 2024 kl. 23.59, læs hvordan nedenfor.   

Repræsentantskabets arbejdsopgaver  

Repræsentantskabet har til opgave at indstille udvalgsmedlemmer til Statens Kunstfond og at tildele hædersydelser (tidligere ”livsvarige ydelser”). Tildeling af hædersydelser sker efter indstilling fra det relevante udvalg. Endvidere skal Statens Kunstfonds Repræsentantskab følge Statens Kunstfonds virksomhed og i samarbejde med Statens Kunstfonds Bestyrelse arrangere et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet. Ud over det årlige seminar forventes det, at der vil blive afholdt to årlige møder i repræsentantskabet. Næste møde vil blive afholdt i marts 2025. 

Hvem kan indstilles?  

I henhold til ligestillingsloven skal BKF indstille én mand og én kvinde. Identificerer du dig ikke som mand eller kvinde, er du velkommen til at give en interessetilkendegivelse.  

Nuværende udvalgsmedlemmer af Statens Kunstfond kan ikke udpeges.

Nuværende medlemmer af repræsentantskabet som sidder for anden periode i træk, kan ikke udpeges igen.

Nuværende medlemmer af repræsentantskabet, der kun har siddet i én periode, kan godt udpeges for den kommende periode. 

Økonomi 

Medlemmer af repræsentantskabet kan få refunderet rejseudgifter i forbindelse med repræsentantskabsmøder, jf. statslige regler om refusion af rejseudgifter. 

Medlemmer af repræsentantskabet modtager et mødehonorar efter BKF’s tariffer for deltagelse i ordinære møder.  

Send din interessetilkendegivelse til BKF 

Ønsker du at være en del af repræsentantskabet, skal du sende en interessetilkendegivelse til BKF.  

Send os en mail om hvorfor du ønsker at være en del af Repræsentantskabet for Statens Kunstfond og vedhæft dit cv.  

Deadline er 23. juni 2024 kl. 23.59.

Den videre proces  

BKF’s bestyrelse træffer beslutning om hvem der indstilles. Alle modtager besked i løbet af august måned 2024.