Expired: Open call – Stort borgerinddragende projekt i Brøndby Strand

17.06.21 | Opslagstavle

Toårigt kunstprojekt udført hos, med og til beboerne i Brøndby Strand Parken.

Legatudvalget for Billedkunst og Brøndby Strand Projektet efterlyser en billedkunstner eller et kunstfagligt team til at gennemføre et toårigt offentligt kunstprojekt hos, med og til beboerne i Brøndby Strand Parken.

Kunstneren – og evt. team – får atelier og kontor i Brøndby Strand Parken og skal over to år både udvikle og realisere projektet sideløbende med et af danmarkshistoriens største nedrivningsprojekter: Nedrivningen af fem PCB-forurenende højhuse i Brøndby Strand Parken.

Ansøgningsfristen er 12. august 2021.

Tre billedkunstnere/kunstfaglige teams inviteres efterfølgende til at udvikle et gennemarbejdet projektforslag og efter fremlæggelse af disse udvælges så det endelige kunstprojekt til påbegyndelse januar 2022.

Før fristen: Kunstnere, der gerne vil besøge projektstederne og stille spørgsmål, kan booke sig ind hos Brøndby Strand Projektet i tidsrummene:

Torsdag, 1. juli kl. 10-12.30 og 13.30-16
Onsdag 14. juli kl. 10-12.30 og 13.30-16
Fredag 23. juli kl. 10-12.30 og 13.30-16

For besøg 1. eller 14. juli kontakt Peter Eldrup Hald på pha@bo-vest.dkeller telefon 60 35 46 91.

For besøg 23. juli kontakt Nadja Munck von Platen på nmp@bo-vest.dkeller tlf. 60 35 46 92.

 

Se mere på: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/2-aarigt-kunstsamarbejdsprojekt-i-broendby-strand

og på: https://www.brondbystrand.dk/den-boligsociale-helhedsplan/

 

Foto: Kingo Karlsen. Brøndby Strand Parkens 12 ikoniske højhuse blev opført i årene 1969-73 af arkitekterne Svend Høgsbro og Thorvald Dreyer. Fem af husene skal nu rives ned på grund af PCB-forurening. Det skaber dog grobund for kunstprojekter.