Expired: Open Call til billedkunstnere: Kunst til Herning Banegård

23.11.20 | Opslagstavle

Open Call til billedkunstnere vedr. kunstværk til Herning Banegård:

Herning Kommune søger lige nu den kunstner eller kunstnergruppe, der kan skabe et markant og spændende værk til den nyrenoverede Herning Banegård. De der har interesse i opgaven, kan søge om at være blandt de max. 3 kunstnere, som bliver udvalgt til at udarbejde et skitseforslag til det endelige projekt.

Hvem søger vi?
Alle professionelle billedkunstnere med interesse for kunst i det offentlige rum.

Baggrund for projektet:
I 2015-17 blev der gennemført et større anlægsprojekt med ombygning og renovering af Herning Station og Banegårdsplads. I forbindelse med projektet blev flere markante kunstværker, der i en længere periode havde været en integreret del af pladsen, omplaceret eller flyttet.
Et af fokusområderne for banegårdsprojektet var at etablere en funktionel banegårdsplads samt at skabe en flot ankomst til byen. Ønsket er, at der skabes et nyt og stedsspecifikt værk til området, der kan fungere som en markør og et samlingssted, samt skabe en markant og spændende velkomst.

Mål for projektet:
Ønsket med dette værk er at få et stykke blivende kunst, der er skabt til stedet, og som kan afspejle den ankomstidentitet, som Banegårdspladsen lægger op til. Der ledes efter et værk, der er unikt, interessant og kendetegnende. Det forventes, at et nyt værk vil kunne skabe en bred opmærksomhed og forundring i sin fornyelse af et velkendt område. Det er håbet, at der med en markant markør, kan skabes et iøjefaldende mødested, som forbipasserende trækkes nysgerrigt imod, og som afføder samhørighed og ejerskab lokalt. Derudover skal værket have landmark-karakter, så det byder gæster velkommen til byen med et statement om, hvad Herning er og kan.

Der stilles ingen krav til former, farver og materialer, men der vil blive set positivt på et værk, der i relevant grad forholder sig til bæredygtighed. Værket skal forholde sig til sin placering samt skabe ny betydning for området. Derudover skal der med værkets placering tages højde for dets tyngde ifm. en underliggende p-kælder. I det vedlagte bilag ses oplæg til tre mulige placeringer.

Hvad er succeskriterierne for et værk?
❖ Et værk der forholder sig til miljøet/konteksten og dets fysiske omgivelser
❖ Et værk der fungerer som markør, og som i sin natur tilfører stedet identitet
❖ Et værk der forholder sig til brugergruppen i området – både i tilblivelse f.eks. inddragelse af udvalgte personer fra brugergruppen i en mindre del af processen og i sin færdige form
❖ Et kunstværk der fungerer som add on til et allerede færdigt område

Tidsplan og frist:
Der er frist for fremsendelse senest den 5. januar 2021 kl. 12.00.

I januar 2021 vurderer en nedsat styregruppe de indkomne forslag, og max. 3 kunstnere udvælges til at lave et skitseprojekt over deres idé. Skitseprojektet skal udføres medio januar-primo marts 2021. Medio marts 2021 pitches skitseprojekterne, og det endelige projekt udvælges til politisk godkendelse. Værket skal stå færdigt senest den 1. august 2021.

Hvad skal ansøgningen indeholde:
Projektgruppen udvælger max. tre kunstnere på baggrund af et motiveret CV på én side samt en kort beskrivelse og eventuelt max. to relevante skitser af den overordnede idé for værket. Fremsendes der billedmateriale som bilag til det motiverede CV må dette ikke overstige 5 sider. Ansøgningen fremsendes som én samlet pdf-fil.

Sådan vurderes din ansøgning:
Det forventes, at ansøgere har en professionel billedkunstnerisk praksis. Med dette menes en kvalificeret akademiuddannelse. Autodidakte billedkunstnere kan ansøge på baggrund af et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer. Der lægges vægt på motivation for at påtage sig opgaven, og det er et krav at kunstneren kan udvikle skitseforslag i den angivne periode samt realisere opgaven i sin helhed til senest den 1. august 2021.

Styregruppen består af Holger Reenberg, Ingvar Cronhammar, Søren Taaning samt repræsentanter fra Herning Kommune.

Økonomi:
Styregruppen udvælger max. 3 kunstnere til at udarbejde et skitseprojekt mod et honorar på 25.000 kr. pr. skitseprojekt. Skitsehonoraret udbetales til den NemKonto, der er knyttet op på den udvalgte kunstners CVR/CPR-nummer. Kunstneren er selv ansvarlig for at indberette indkomsten til SKAT. Efter udarbejdelse af skitseprojekter resterer der ca. 675.000 kr. til det færdige projekt.Det forventes, at de udvalgte kunstnere forholder sig til den afsatte budgetramme. Udvælges idéen til et skitseprojekt, vil der sammen med dette skulle fremsendes et budget, der forholder sig til samtlige forventede udgifter – herunder også aftaler med eksterne leverandører.

Hvornår får du svar:
Alle ansøgere får svar senest den 20. januar 2021. Afgørelsen bliver sendt via e-mail til den mailadresse, som den motiverede ansøgning fremsendes fra. Angiv meget gerne også kontaktoplysninger i den motiverede ansøgning.

Kontaktoplysninger:
Den motiverede ansøgning samt evt. bilag og en kort skitsering af idéen for værket fremsendes til kulturkonsulent Michelle Marie Johnsen på bekmj@herning.dk senest den 5. januar 2021 kl. 12.00. Hvis der er spørgsmål, bedes de venligst rettes til ovenstående mailadresse eller på 2280 8224.