Expired: Open Call til udstillingsprogram 2022 i Møstings Hus 

28.01.21 | Opslagstavle

Samtidskunst i nye rammer  

I januar 2022 åbner Møstings Hus igen efter en ombygningsperiode og byder nu både samtidskunsten og publikum velkommen på husets første sal. 

Når Møstings Hus i 2022 genåbner efter ombygning, er de fysiske rammer for kunsten ændret markant. I stedet for de lavloftede rum i stueetagen, indvier vi lokalerne på første sal til udstillingsaktivitet. 
Her er højt til loftet, lysekroner, farvede vægge og udsigt over Andebakkesøen og Frederiksberg Have.  

Omgivelserne og den herskabelige sommerresidens fra starten af 1800-tallet vil fremadrettet spille en central rolle ift. både de kunstneriske greb og de besøgendes oplevelse. Det er derfor ønsket at ansøgere i højere grad indtænker og forholder sig til de særlige rammer.


Open Call 2022:  

Ansøgningsfrist d. 2. april 2021 kl. 24:00  

Møstings Hus er en del af den selvejende institution Frederiksbergmuseerne. Her inviteres professionelle kunstnere til at komme med et bud på stedsspecifikke udstillingsprojekter til de nye udstillingsrum på husets første sal. 

Udstillingsstedet fungerer fortsat først og fremmest som en platform for dansk samtidskunst, hvor kunstnere, der enten har en kunstnerisk uddannelse eller dokumenteret professionel erfaring med kunstnerisk arbejde, kan ansøge om at udstille.  

Frederiksbergmuseerne arbejder aktivt for at præsentere et mangfoldigt udstillingsprogram med en bred vifte af kunstnere på tværs af alder, køn, seksualitet og kulturel- og etnisk baggrund. 

Nyuddannede såvel som erfarne kunstnere på tværs af forskellige medier opfordres til at ansøge. 


Proces og program

Frederiksbergmuseernes kunstfaglige personale er ansvarlig for behandlingen af alle ansøgninger og den endelige udvælgelse. I udvælgelsen til udstillingsprogrammet lægges der vægt på, at man forholder sig aktivt til de fysiske rammer. 

Derudover opfordres kunstnere til at komme med bud på inddragende aktiviteter som en integreret del af udstillingsoplevelsen eller at medtænke et tilknyttet arrangements- og formidlingsprogram. 

Forud for den endelige fastlæggelse af årets udstillingsprogram indkaldes udvalgte kunstnere til dialog omkring deres udstillingsforslag med det formål at udfolde kunstnerens ansøgning samt at styrke et eventuelt samarbejde. 


Vilkår og retningslinjer  

Udstillingsperioden er på 10 uger. Derudover har man 12 dage til udstillingsopbygning.

Der tilbydes i alt to dages teknisk assistance i forbindelse med opsætning af udstillingen. 

Væggene i udstillingsrummene må ikke males i andre farver end de eksisterende. 

Lofter, gulv, træpaneler og stuk skal forblive intakte, og man må således ikke bore eller på anden måde ændre i disse bygningsdele. I det hele taget skal man tage hensyn til, at bygningen er fredet.

Kommunikation omkring udstillingerne udarbejdes og koordineres af Frederiksbergmuseernes personale ud fra en tæt dialog med kunstneren.  

Grafisk arbejde ifm. PR samt udstillingsdokumentation varetages af udstillingsstedet. 

Frederiksbergmuseerne varetager pasning af udstillingen i hele udstillingsperioden.

Økonomi  

Kunstnere udbetales udstillingshonorar ud fra anbefalede minimumshonorarer. Dertil kommer visningsvederlag. 

Transport af værker, artist talks o.lign. honoreres ikke særskilt.

Værkerne forsikres af Frederiksbergmuseerne.


Vigtige datoer  

Ansøgningsfrist: d. 2. april 2021 kl. 24:00 

Uddybende samtaler: d. 12.-16. april 2021 

Svar på ansøgning og fastlæggelse af udstillingsprogram: ultimo april 2021 

 

Ansøgningsproces   

Ansøgningen skal indeholde nedenstående punkter og sendes som en samlet pdf-fil:  

  • Projektbeskrivelse – som kort og klart beskriver den overordnede idé bag udstillingen, evt. inkl. en skitsering af et publikumsprogram
  • Kort tekst om ansøgers praksis generelt; artist statement eller lign. 
  • Ansøgers CV, kortfattet 
  • Relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter 
  • Kontaktinformation: Mail, adresse og telefonnummer
  • Angivelse af om man tidligere har ansøgt eller udstillet i Møstings Hus

Møstings Hus forbeholder sig retten til at afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovenstående krav.  

Ansøgningen sendes via mail til:  

Bemærk: 

Ansøgningen må max. fylde 10 sider inkl. CV og billedmateriale 


Kontakt

For yderligere oplysninger, kontakt udstillingsinspektør Sille Brethvad 

T: 3073 8030

E: sbr@frederiksbergmuseerne.dk

Møstings Hus kunst, koncerter, foredrag og arrangementer. (moestingshus.dk)

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund.

Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.