Expired: OPEN CALL – Travel and Talk orienteringstur til Detroit & Chicago

07.05.19 | Opslagstavle

Tværkunstnerisk orienteringstur til Detroit og Chicago for Arkitekter, billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere med temaet: ‘Commons and Community’.

Formålet med ’Travel and Talk Orientation trips’ er at skabe mulighed og rum for en tværfaglig udforskning af relevante faglige og samfundsmæssige problemstillinger. ’Travel and Talk’ orienteringsture skal inspirere og stimulere den faglige udvikling, bidrage til international tværfaglig dialog, samt skabe muligheder for fremtidige udvekslingsprojekter og samarbejder for deltagerne.

Temaet for programmet

 ’Travel and Talk’ orienteringsture tager udgangspunkt i et defineret tema, en faglig og samfundsmæssig problemstilling, som turens deltagere får mulighed for at fordybe sig i, udfolde og udforske sammen i faglige møder og kunstneriske undersøgelser. Deltagere forventes derfor at bidrage med oplæg der relaterer sig til temaet v. arrangementer i programmet, samt at levere refleksioner og dokumentation til formidling af turens udkomme.

Orienteringsturen er en del af Legat- og projektstøtteudvalget for Arkitekturs strategiske satsning ’Commons and Communities’ / ’Fælledskaber’ og foregår i samarbejde med Legatudvalget for Billedkunst og Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design.

Temabeskrivelse:

Med projektet FÆLLEDSKABER vil Statens Kunstfond demonstrere kunstens rolle i forhold til at højne bevidstheden om og kvaliteten af vores kollektive ressourcer i by og land.

   Vi deler dagligt mange ressourcer. Vi deler som mennesker naturens ressourcer, såsom luften vi indånder og vandet vi drikker.  Vi deler i Danmark det danske landskab, vores kyster, vandløb, skove og enge i fællesskab. Vi deler i byerne hver dag vores fælles rum og mellemrum, arkitekturen, vores parker, torve, pladser og gader. Det fælles for alle disse ressourcer er dog ikke blot, at de deles af et fælleskab, at de derfor udgør en form for ’fælled’. Men at de kan bruges, misbruges, overforbruges, overbefolkes, hvis ikke vi som tager del i dem, netop gør det med en bevidsthed om at bevare og udvikle dem som fælles ressourcer for fremtiden. Omvendt er der dog dele af det, som vi i vores samfund har til fælles, som ikke formindskes af at vi deler dem. Tværtimod vokser, udvikles og kultiveres kunsten og kulturen ligesom viden desto mere vi i fælleskab deler og tager del i den.

I dag, hvor udfordringen om, hvordan vi skal håndtere og bevare vores fælles ressourcer i stigende grad melder sig som både et lokalt og globalt spørgsmål, ønsker Statens Kunstfonds med initiativet ’Fælledskaber’ at spørge til kunstens, arkitekturens og designfagets muligheder for at formulere relevante svar på udfordringen. Hvordan understøtter kunst og fællesskaber hinanden? Kan kunsten formulere svar på spørgsmålet om, hvordan vi kan tage vare på vores fælles ressourcer i by og land – grundvand, landsbyens fælles rum og byens forældreløse rum. Hvordan kan kunsten styrke oplevelsen af dem? Og kan en æstetisk oplevelse øge opmærksomheden på og bevidstheden om vores fælles ressourcer?

Turen:

Turen går til Detroit og Chicago (med tur ved danske bidrag til Chicago Architecture Biennale 2019)

Turen finder sted fra d. 15 september til d. 21 september

Du vil få dækket flyrejse, hotelophold, lokaltransport og udvalgte måltider på turen.

Turen er foregår som en grupperejse, hvor turens danske deltagere mødes med deltagere fra USA. Alle deltagere har en professionel baggrund inden for områderne billedkunst, arkitektur, kunsthåndværk og design. Der i alt 16 pladser til danske deltagere.

Pladserne er fordelt som følger:

Arkitekter: 7 pladser
Billedkunstnere: 5 pladser
Kunsthåndværkere og designere: 4 pladser

Ansøgningsfrist den 6. juni 2019

Læs mere her………