Expired: OPEN CALL / TRE LEDIGE ATELIERER PÅ FABRIKKEN

20.11.19 | Opslagstavle

FABRIKKEN for Kunst og Design på i København har open call for tre atelierer:

 

ATELIER #4 er beliggende i stueplan og er 22 m2. Atelieret har udelukkende ovenlys. Lejen udgør kr. 1.713 + moms pr. måned.

Dato for overtagelse: 01.04.2020. FABRIKKEN tilbyder i udgangspunktet en tidsbegrænset lejeaftale på max 3 år. Herefter er det muligt at ansøge om en ny lejeperiode på tre år. Der kan søges om ny lejeperiode op til tre gange.

ATELIER #29A er beliggende i stueplan og er 16 m2. Atelieret har en god loftshøjde samt højtsiddende vinduer. Der er desuden vand og afløb. Lejen udgør kr. 1.246 + moms pr. måned.

Dato for overtagelse: 01.04.2020. FABRIKKEN tilbyder i udgangspunktet en tidsbegrænset lejeaftale på max 3 år. Herefter er det muligt at ansøge om en ny lejeperiode på tre år. Der kan søges om ny lejeperiode op til tre gange.

ATELIER #33 er beliggende på 1. sal og er 23 m2. Atelieret har meget dagslys, og der er desuden vand og afløb. Lejen udgør kr. 1.790 kr. + moms pr. måned.

Dato for overtagelse: 01.04.2020. NB: Dette lejemål er tidsbegrænset til d. 31.01.2021.

Lejen kan stige med max. 5% pr. år. Inkluderet i lejen er pt. desuden varme, vand, internet og alarm. Endvidere er der adgang til køkken, toilet og fælles have. I 2020 må påregnes aconto-opkrævning af el, som man kan få refunderet en del af, såfremt man er momsregistreret. Der opkræves to måneders depositum.

 

ANSØGNING

Professionelle billedkunstnere kan ansøge. Kunstnerkollektiver eller grupper kan også ansøge og skal i så fald sende én samlet ansøgning.

For at sikre, at en ansøgning om atelier giver det besluttende organ et tilstrækkeligt fyldestgørende billede af den pågældende kunstner, til at de kan vurdere, om der er et passende match mellem FABRIKKEN og kunstneren, skal ansøgningen indeholde følgende:

  • Kort beskrivelse af kunstnerisk praksis og eksempler på kunstnerens aktiviteter gennem de seneste år samt planlagte aktiviteter i nær fremtid
  • Kort beskrivelse af, hvordan kunstneren påtænker at bidrage til hhv. det faglige og det sociale fællesskab på FABRIKKEN
  • Kort beskrivelse af kunstnerens motivation for at have et atelier på netop FABRIKKEN
  • Omfang af påtænkt anvendelse af atelier samt påtænkt anvendelse af FABRIKKENs andre faciliteter

Ansøgningens form: 1-2 A4-sider skriftlig ansøgning samt CV på max. 1 side. Inkluder desuden max. 5 billedeksempler samt et par relevante links og kontaktoplysninger.

Ansøger bedes desuden præcisere, hvilket eller hvilke atelierer, der ansøges om.

Ansøgningen sendes som én samlet pdf, der navngives med ansøgers navn. Ansøgningen sendes som én samlet pdf til application@ffkd.dk og skal være os i hænde senest fredag d. 17. januar 2020.

FABRIKKENs bestyrelse vurderer ansøgningerne og træffer afgørelsen. Du/I kan forvente svar på ansøgningen medio/ultimo marts 2020.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Maria Gry Bregnbak på mb(at)ffkd.dk eller på tlf. 32 54 94 24

NB: Der er åben fremvisning af ateliererne torsdag d. 19. december 2019 samt onsdag d. 8. januar, begge dage kl. 13:00-15:00.

FABRIKKEN for Kunst og Design er et kunstproduktions- og videnscenter i København, hvor professionelle kunstnere og designere arbejder. FABRIKKEN rummer 49 atelierer og en produktionshal på ca. 1.000 m2. FABRIKKEN prioriterer faglighed, international udveksling og netværk. Derfor faciliterer vi residency-programmer, afholder biennalen Alt_Cph, samarbejder med lokale skoler om outreachprojekter og meget mere.

Vi lægger vægt på menneskelige og faglige fællesskaber, og vi forventer, at husets brugere deltager i fælles opgaver og begivenheder som diverse udvalg, festlige lejligheder og den årlige arbejdsdag. Derudover er det et krav, at atelieret/værkstedet bliver brugt aktivt til kunstproduktion.

Med sine flere end 50 atelierer og værksteder danner FABRIKKEN rammen om ca. 70 professionelle billedkunstnere og designeres produktion. Ud over attraktive arbejdsrum har vi en fælles ugentlig frokost, arrangementer med vores udenlandske gæstekunstnere, Open Studios, kuratorbesøg og andet, der styrker fagligheden og det kollegiale fællesskab.

FABRIKKEN for Kunst og Design
Sundholmsvej 46
2300 København S
www.ffkd.dk