Open Call: Udsmykning af BKF’s stand på Kulturmødet

06.02.18 | Nyheder

BKF inviterer billedkunstnere til at indsende idéer til en udsmykning af BKF’s stand på Kulturmødet Mors 2018.

Om projektet:
BKF har siden 2015 deltaget på Kulturmødet Mors, der henover 48 timer diskuterer kunst og kultur i Nykøbing Mors. I år er Kulturmødets tema: “At bygge bro”. (Mere om Kulturmødet Mors: http://kulturmoedet.dk)

I år vil BKF bruge vores stand til at skabe en scene/ramme for forskellige talks og samtaler om relevante kunstpolitiske emner.
Der ønskes ideer til en samlet installation både inde i og uden på den container, der udgør BKF’s camp på Kulturmødet Mors. Campen er situeret centralt på Kulturpladsen med stor synlighed.

Om konkurrencen:
Det overordnede formål med projektet er at gøre billedkunsten synlig og skabe en æstetisk kontekst, hvor kunsten er tydeligt tilstede i de kunstpolitiske talks og dialoger, der afholdes i campen.

Samtidig er ideen at invitere billedkunstnere til at komme med forslag til, hvordan man kan skabe en æstetisk oplevelse, der både sikrer, at den professionelle billedkunst forankres i endnu større grad på Kulturmødet, og som forholder sig til den særlige kontekst, som Kulturmødet Mors er.

Værket skal installeres i dagene op til og stå klar til fernisering på første dag af Kulturmødet Mors.

Kulturmødet Mors afholdes 23.-25. august. De-installering vil kunne foregå umiddelbart efter og senest ugen efter.

Samlet budget for din idé:
40.000 kr. inkl. moms. Beløbet skal dække alle udgifter. Dvs. udgifter til:

• Kunstnerhonorar
• Materialer+transport hertil (her vil man evt. kunne få stillet BKF’s kunstbus til rådighed samlet 2 dage)
• Rejseomkostninger
• Installering og de-installering
• honorar til evt. anden assistance i forbindelse med realiseringen
• Alle udgifter til produktion af det endelige værk.

Standen kurateres af BKFs bestyrelse og sekretariat.
Kunstneren bag det vindende forslag varetager selv produktionen.
BKF vil kunne stille gratis overnatningsmulighed på Mors til rådighed.

Hvem kan deltage?
Medlemmer af BKF

Specifikationer på BKF’s camp:
Værket skal skabes specifikt til BKFs camp og være midlertidigt.

Samlet installation bestående af to dele:

1. Inde i containeren: Udsmykning skal tage højde for, at der skal installeres et større hjørne modul til siddepladser i hævet trin-niveau. Frivilligt om man vil tænke det med ind i sit forslag, som noget man selv vil udforme eller om man vil udelade dette. Der vil også blive installeret et par lyspærer samt ophæng til projektor. Disse elementer er man også velkommen til at tænke ind i sit idéudkast. Hvis man ikke vil indtænke det, så vil bænkemodul, lyssætning samt ophængning blive udformet andetsteds, men i over-malbart materiale såsom træplader.
2. Uden på: Installationsdel, der installeres på tagkonstruktion, skal kunne holde til at stå ude 24 timer i døgnet, i alt slags vejr, og vil ikke blive gjort tilgængelig for publikum. Der vil foran åbning af container være horisontalt skilt, hvor der står “Billedkunstnernes Forbund”.

Der vil på den ene containers låge være informationer om BKF. På den anden vil der være en formidlingstekst om udsmykningen. Øverst på containeren ved døråbningen påsættes et sejl, der dækker arealet 2-3 meter ud foran containeren + siddemøbler til talks.

Mål, 20′ Container:
Udvendig: Længde. ​6.058 mm. Bredde. ​2.438 mm. Højde. ​2.590 mm. Payload. ​28.240 Kg. Tare. ​2.240 Kg

Indvendig: Længde. ​5.900 mm. Bredde. ​2.329 mm. Højde. ​2.380 mm.

Døråbning: Længde. ​- Bredde. ​2.320 mm. Højde. ​2.270 mm.

Rumindhold: 33 m3. Egenvægt: 2200 kg. Totalvægt 30000 kg.

Indvendigt: Malet lysegrå og med fast inventar på siderne, der ser sådan ud:

Det er muligt at få tilslutning til strøm/220 Volt

Der må ikke bores i containerens tagkonstruktion.

Værket på tagkonstruktion skal kunne spændes fast.

 


Hvad skal du/I sende?:

Max. 1 A4 side som pdf der beskriver din idé, og hvad det er for et værk, du/I gerne vil skabe til BKF’s Camp, herunder hvordan værket forholder sig til konteksten.
Redegør endvidere for, hvordan du/I rent praktisk vil realisere idéen.
Et estimeret budget for produktionen inden for den økonomiske ramme (40.000 kr.).
CV inkl. navn, adresse, tlf., e-mail og evt. hjemmeside.
Referencer og links til egne relevante værker.

Bilagene skal samles til én pdf-fil og navngives med “BKF camp_Kulturmødet Mors 2018_navn”.pdf.

Tidsplan:
20.03.2018: Deadline for indsendelse af idé
25.03.2018: Det udvalgte forslag annonceres
16.-22.08.2018: Installeringsperiode
23.08.2018: Værket lanceres med fernisering
26.-29.08.2018: Deinstallering

Deadline: tirsdag d. 20. marts 2018

Ideer/forslag og eventuelle spørgsmål kan sendes til Karen Mette Fog Pedersen, projektleder i Billedkunstnernes Forbund: kmfp@bkf.dk

Forslag, der ikke følger ovenstående retningslinjer, vil ikke bliver taget i betragtning. BKF tager forbehold overfor ændringer i vilkår på lokationen, som Kulturmødet råder over. Fotos: Kulturmødet.