Expired: OPEN CALL: UDSMYKNINGSPROJEKTER SØNDERBORG KOMMUNE

31.05.21 | Opslagstavle

Sønderborg Kommune søger kunstnere og kunsthåndværkere til indledende udvælgelse til udsmykningsprojekter ved Augustenborg Børneby (skole, daginstitution og bibliotek) og ny daginstitution i Hørup på Als. I Sønderborg Kommune afsættes der, ved nybyggeri, 1 pct. til kunst og det er i forbindelse med vores 1 pct. ordning, at vi nu søger kunstnere til to nye projekter.

Det drejer sig om to forskellige opgaver:

Et indendørs projekt i Hørup og et udendørs projekt, der kan binde de tre institutioner sammen i Augustenborg. Budgettet for Hørup er på 160.000 kr. og 250.000 kr. for Augustenborg.

Kunsten i Sønderborg Kommune skal favne bredt og være mangfoldig. Den skal være en moderne, rummende og udfordrende definition af den visuelle kunst.

Læs mere om Kommunens Masterplan for kunst 2020-2021 her.
Ansøgning: Interesserede kunstnere og kunsthåndværkere bedes indsende dokumentation af

tidligere værker, en kort begrundelse for interessen samt CV.

Kommunen efterspørger ikke konkrete udsmykningsforslag i denne del af processen, men ønsker at udvælge kunstnere til videre samarbejde. Kommunen opfordrer også kunstnere uden erfaring med kunst i offentlige rum til at søge. Interesserede kunstnere og kunsthåndværkere bedes sende værkdokumentation, en kort motiveret ansøgning samt CV samlet i et PDF dokument (maks. 10 mb) til kulturogevent@sonderborg.dk senest d. 25. juni, 2021.

Vi forventer flere projekter i løbet af 2021 og 2022.

Navngiv PDF-dokumentet med efternavn_fornavn.pdf

For spørgsmål kontakt: Ditte Nim Andersen diae@sonderborg.dk / 2446 8350.
For yderligere information se design manualer for Hørup her og for Augustenborg her.

Om byggerierne: Sønderborg Kommune bygger to nye børnehaver i Augustenborg og Hørup på Als. Augustenborgs tre nuværende dagtilbud flytter i foråret 2022 sammen i Kettingfløjen på Augustenborg Skole, der er den ældste og mest ikoniske bygning på matriklen.

Det nye dagtilbud i Augustenborg by skal være et godt, fremtidssikret og attraktivt tilbud, der skal sikre glade og robuste børn, samt understøtte vækst og tilflytning til Augustenborg by. Med ét samlet dagtilbud, sikres en meget større fleksibilitet, og tidssvarende læringsmiljøer for både børn og personale.

I Hørup udvides Bygadens Børnegård med en rummelig tilbygning, der skaber plads til en nutidig børnehave. Den eksisterende daginstitution renoveres for at skabe de helt rigtige rammer til institutionens vuggestue. Institutionen er placeret i nærheden af skov og strand, som er et dagligt udflugtsmål for børn og personale. Mad fra bunden bliver et omdrejningspunkt, som centreres omkring institutionens produktionskøkken og køkkenhave.