Expired: OPEN CALL: Verdensmålsgavlene i Midtjylland søger 17 kunstnere til 17 kunstværker

18.08.21 | Opslagstavle

En ny international kunstattraktion i Danmark søger 17 kunstnere til 17 kunstværker på gavle i 17 byer: Maleri, grafik, lyd, lys, landart, litteratur, opera, skulptur, arkitektur og design, street og dance mm.

 

Kort beskrivelse af projektet
Verdensmålsgavlene i Midtjylland er et projekt med internationalt udsyn, der etableres med forskellige partnere, fx kunstnere, kommuner, byer og landsbyer, lokale kulturaktører, turist- og erhvervslivet samt fonde.
Det foregår udendørs – og vil give borgere, turister og erhvervslivet en enestående og anderledes kulturoplevelse i eget nærområde.
Verdensmålsgavlene i Midtjylland er 17 gavle, 17 kunstarter, 17 byer, 17 samarbejdspartnere, 17 kunstnere, 17 uger og 17 Verdensmål.
Benspændet til kunstnerne er, at gavlene skal være permanente i min. 5 år. Herefter kan værkerne fjernes af de enkelte gavlejere.

17 byer venter på dit forslag til et gavlprojekt
Hver by har ønsket tre verdensmål og tre kunstarter ud fra byens identitet og egenart.
Projektets styregruppe har fordelt ønskerne til verdensmål og kunstarter, så hver by har ét verdensmål og én kunstart. Projektets kuratorgruppe vurderer de indkomne forslag, og udvælger tre forslag til hver af de 17 byer. I hver by besluttes hvilken kunstner, der skal udføre gavlværket i egen by.

Hvad forventer vi af dig?
For at deltage i Open Call skal du på max. to A4-sider præsentere dit pitch til et gavlværk. Det skal være et nyt værk. Det må være i ord, tegninger, billeder eller fotos. Du må gerne henvise til en website med yderligere information. Du skal tydeligt gøre opmærksom på hvilken by (verdensmål og kunstart), du ønsker at arbejde med. Det er vigtigt, at du samtidig har overvejet hvordan, dit gavlværk/performance kan permanentgøres i min. 5 år. Du skal beskrive, hvordan du arbejder med bæredygtighed i processen og selve udførelsen af kunstværket. Du skal også beskrive hvilke forventninger, du har til den lokale arbejdsgruppe – og hvilke målgrupper du ønsker at arbejde med, fx skolebørn, pensionister, erhvervsliv. Beskriv også hvordan, du vil samarbejde med byen i ugen op til præsentationen/opførelsen, som foregår fredag og/eller lørdag i samme uge.

Oversigt over kunstarter, verdensmål, byer, placering samt de lokale gruppers forventninger til værket findes her: https://www.ikast-brande.dk/borger/kultur-og-fritid/kunst/open-call

Kuratorer
Projektets tværgående kuratorgruppe med bl.a. Søren Taaning fra Skovsnogen, Katrine From fra Heart, Mads Bille fra Den Jyske Sangskole er garant for kunstattraktionens faglige niveau.

Tidsperspektiv

  • Deadline: Dit idépitch på to A4-sider plus budget må max fylde 10 MB og skal være indsendt til mailadressen mailars@ikast-brande.dk senest fredag d. 8. oktober 2021 kl. 23.59.
  • Kuratering: Onsdag d. 13. oktober udvælger kuratorerne tre idépitch til hver af de 17 byer. De valgte kunstforslag bringes videre til den lokale arbejdsgruppe i hver by. Enkelte byer kræver politisk godkendelse inden den endelige godkendelse af forslaget. I tilfælde af at ingen af de tre indkomne forslag kan godkendes, er det muligt for projektet at indbyde en anden professionel kunster.
  • Svar til kunstnere: Udvælgelsen offentliggøres fredag d. 29. oktober 2021.
  • Heldags-workshop for kunstnere og byernes lokale arbejdsgrupper: Lørdag d. 27. november 2021 kl. 10-21 inkl. spisning. Sted: Teatersalen, Remisen Brande, DK-7330 Brande.
  • Fernisering: Gavlværkerne offentliggøres med fernisering i perioden uge 17-38 (minus uge 27-30) i 2022.Projektet forventer at livestreame alle 17 ferniseringer til byer i Europa. Optagelserne anvendes desuden som PR for kunstprojektet ’Verdensmålsgavle i Midtjylland’.

Økonomi
Hvert gavlværk har op til 115.000 / DKK 15.000 EUR til rådighed inkl. idépitch. Budget på dit værk fremsendes sammen med pitch. Beløbet indbefatter materialer, udførelse og honorar til kunstneren.
Rejse, ophold og forplejning afregnes særskilt, hertil er afsat max 10.000 DKK/1300 EUR pr. gavlværk.
Til enkelte gavlværker/kunstarter kan evt. ansøges puljer og fonde til udvikling og produktion af gavlværket, hvilket projektet er behjælpelig med. Det skal anføres i dit idépitch, hvilke muligheder du kender til.
Det er muligt at få udbetalt 25% af honoraret i 2021.
Fællesudgifter til teknisk produktion, livestreaming, markedsføring, møder, fernisering mv. afholdes samlet for hele projektet.
Ikke godkendte pitch honoreres ikke.
Markedsføringsrettighederne til de 17 verdensmålsgavle tilhører projektet.
De 17 gavlværker tinglyses på gavlen i 5 år. Herefter er det ejeren af gavlen, der har ansvaret for værket.

OBS
Projektets endelige gennemførelse er afhængig af 100% finansiering, pt. har vi opnået 2/3 af budgettet. Den resterende finansiering vil foregå hos regioner, fonde og private donationer.

Kontaktoplysninger
Du er velkommen til at kontakte projektkoordinator Maibritt Larsson på mailars@ikast-brande.dk eller på tlf. +45 2086 6604, hvis du har nogle spørgsmål til projektet.

 

Fotos: Èn af de ikoniske Brande-gavle fra 1968 ’Kvinde, Sky, Fugl’ af Poul Agger.

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund.

Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.