Expired: EKS-Rummet Open call

03.09.18 | Opslagstavle

Næste ansøgningsfrist: 1. oktober 2018

Udstillingsperioden gælder: januar 2019 – december 2019.

Eks-rummet opfordrer kunstnere og kunstnergrupper til at ansøge om at udstille egne værker. Desuden vil Eks-rummet gerne opmuntre kuratorer, samt kunstnere, til at kuratere udstillinger og afholde events i form af talks, forelæsninger, filmscreenings osv.
Eks-rummet ønsker at sammensætter et udstillingsprogram af høj kunstnerisk kvalitet og diversitet.

Praktisk:

Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning med beskrivelse af projektet, samt en evt. begrundelse for hvordan projektet forholder sig til rummet.

Ansøgningen sendes som en samlet pdf og skal indeholde en projektbeskrivelse på maks 500 ord, samt fotodokumentation af værket/relevante værker på maks 5 A4 sider, cv og kontaktoplysninger og cv på samtlige ansøgere, herunder gerne henvisning til hjemmeside/instagram. Ansøgningen kan sendes på dansk eller engelsk.

Udstillingsperioden løber over 3 uger og inkluderer installation og nedtagning.
Det forventes at du selv står til ansvar for, at holde åbent i Eks-rummet under din udstillingsperiode. Eks-rummets åbningstider er torsdag-søndag 14.00-17.00.
Hvis du/I ønsker at holde åbent i hele ugen, er I selvfølgelig meget velkommen til det.
Hvis du/I har et ønske om en bestemt udstillingsperiode, noter det venligst i mailen, og vi vil forsøge at imødekomme dit ønske.

I forbindelse med udstillingen skal der indbetales et depositum på 500 kr. Dette beløb betales ved underskrivning af udstillingskontrakten. Depositummet tilbagebetales kun efter endt udstilling og når rummet er tilbageleveret i samme stand som ved ankomst.
Desuden indbetales et beløb på 200 kr. sammen med depositummet, som går direkte til Eks-rummets vedligeholdelse i forbindelse med udstillingerne.

Eks-rummet kan ikke stå til ansvar for forsikring af værkerne. Dette opfordrer vi kunstneren til selv at tage ansvar for, hvis dette ønskes.

Eks-rummet tager ansvar for at kontakte pressen, samt promovering på Facebook og Eks-rummets hjemmeside. Som udstiller er du ansvarlig for at skrive din egen pressemeddelelse.

Send din ansøgning til eksrummet@gmail.com og mærk mailen “Open call”.
Svar sendes på mail i midt-slutningen af oktober 2018.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!