Expired: Orientation Trip 2018 – Grupperejser for kuratorer

13.05.18 | Opslagstavle

Grupperejse for kuratorer til Sydafrika og Zimbabwe for professionelle kuratorer eller billedkunstnere med kuratorisk praksis
Frist: 15. maj. 2018 – 23:59

Hvem kan søge?
Professionelle kuratorer / billedkunstnere med væsentlig kuratorisk praksis

Hvad er formålet med ordningen?
Den hollandske pendant til Statens Kunstfond, Mondriaan Fund, arrangerer igen i år ”Orientation Trip” – en årlig to ugers grupperejse for kuratorer og kunstprofessionelle, til destinationer uden for den velkendte kunstverden.

Formålet med ”Orientation Trips” er at bidrage til en interkulturel dialog og at stimulere fremtidige udvekslingsprojekter og samarbejder mellem kunstprofessionelle, som arbejder med samtidskunst på tværs af grænser. Herunder også at skabe en frugtbar dialog og nye netværk rejsedeltagerne imellem.

Projektstøtteudvalget for Billedkunst har siden 2011 samarbejdet med Mondriaan Fund ved at støtte to danske kuratorers deltagelse på turen. Øvrige samarbejdspartnere er Flanders Arts Institute og det schweiziske kunstråd Pro Helvetia, som også inviterer deltagere hver især. Rejsegruppen er typisk på ca. 18-20 personer.

2018-turen går til Sydafrika (Johannesburg & Capetown) og Zimbabwe (Harare og Bulawayo) og finder sted fra 2. september -16. september 2018. Det nærmere program er endnu under udarbejdelse.

Turen er en grupperejse, hvor man rejser i en international gruppe med deltagere fra hhv. Holland, Belgien, Schweiz og Danmark. Alle deltagere arbejder professionelt med billedkunst og har kunstfaglig, kuratorisk baggrund.
Turen har et gennemtilrettelagt og tætpakket program fra tidlig morgen til sen aften, og inkluderer besøg og møder på udvalgte institutioner, gallerier og museer og hertil møder med lokale kunstnere, kuratorer og forskere. Hertil indgår deltagelse i en række foredrag ofte i det obligatoriske program.

Under turen skal alle rejsedeltagere desuden bidrage til en online blog, så interesserede både under og efter turen, kan følge gruppens indtryk af kunstscenen.

Information om tidligere Orientation Trips kan findes via nedenstående links til tidligere års blogs:
•2017: Cuba og Sydstaterne https://orientationtrip2017.wordpress.com/
•2016: Iran og Armenien https://orientationtrip2016.wordpress.com/
•2015: Chile og Colombia https://orientationtrip2015.wordpress.com/
•2014: Korea og Japan https://orientationtrip2014.wordpress.com/
•2013: Estland, Litauen, Polen, Slovakiet og Ungarn https://orientationtrip2013.wordpress.com/
•2012: Kina og Indonesien https://orientationtrip2012.wordpress.com/
•2011: Mali, Senegal og Marokko https://orientationtrip2011.wordpress.com/
•2010: Tyrkiet, Nigeria og Mali https://orientationtrip2010.wordpress.com/
•2009: Brasilien, Argentina og Peru

LINK til fuld puljebeskrivelse mv:

https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/orientation-trip-2015/