Expired: Pædagog med Grafiske Kompetencer til GAIA Museum Outsider Art

06.06.20 | Opslagstavle

Ønsker du en farverig hverdag som pædagog med mange mennesker omkring dig, og er du dygtig til grafisk arbejde, layout- og printopgaver?

Stillingen består af både grafisk og pædagogisk arbejde i GAIA FotoGrafik. Afdelingen består af en gruppe voksne med særlige behov, primært udviklingshæmning, Downs Syndrom, ADHD og autisme, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud på GAIA. Afdelingen fremstiller blandt andet flyers, plakater, brochurer, udstillingstekster, postkort, visitkort m.v. og der arbejdes med en meget bred vifte af opgaver inden for PR og service.

Vi forventer, at du kan løse opgaverne i samarbejde med medarbejderne med særlige behov; så du skal være god til at dele en arbejdsgang op i mindre dele, så den er tilpasset den enkeltes formåen. Du skal kunne inddrage, motivere og skabe gode rammer for det daglige arbejde. Du skal have forståelse for at ting tager tid, og at ikke alle kan alt, men at man godt kan være med alligevel.

Serviceopgaverne består blandt andet i at hjælpe, når husets konferencelokale eller café skal gøres klar med av-udstyr. PR opgaverne kan f.eks. være at sammensætte et flot slideshow til GAIA Museums rundvisninger, eller lave en video eller fotos til en af GAIAs facebook-sider eller hjemmesiderne.

Du skal kunne arbejde både med PC og Mac. Der bliver typisk arbejdet i InDesign, Illustrator og Photoshop, så vi forventer, at du har indgående kendskab til disse. Du skal kunne håndtere tryksager og have et godt indblik i print fra Ricoh Aficio kopimaskine, beskæring, papirkvaliteter og ikke mindst priser. Vi forventer også, at du er god til at fotografere og optage video. Hvis du også kan lave hjemmesider, er det et plus.

Det er en fordel, at du har lokalkendskab, da mange af GAIAs arbejdsopgaver skal opdyrkes i samarbejde med lokale virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Vi forventer, at du kan opdyrke nye og spændende opgaver til afdelingen, der både kan være med til at udvikle den enkeltes kompetencer og være med til bidrage til GAIA som helhed.

Du bliver kontaktperson for alle i GAIA FotoGrafik, så du skal kunne samarbejde med bl.a. socialrådgivere, bostøtter og pårørende. Det er en fordel, at du har flere års erfaring med handleplansarbejde, også den skriftlige dokumentation, samt solid pædagogisk erfaring og indsigt.

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk forståelse, og vores kerneopgave er at udvikle eller fastholde arbejdsidentiteten for vores målgruppe.

Du må påregne en lørdagsvagt ca. hver anden måned, en lukkevagt pr. uge og at deltage i arrangementer uden for almindelig åbningstid nogle gange om året, (julemarked, temadage m.v.).

GAIA Museum er en forholdsvis lille organisation, så det er en forudsætning, at du synes om at arbejde tværprofessionelt og give en hånd med, hvis der er brug for hjælp et andet sted på GAIA. Der er et særligt tæt samarbejde med GAIA Design, der ligesom FotoGrafik har lokaler på 1. sal. Vi regner med, at dette samarbejde bliver endnu stærkere over de kommende år.

Stillingen bliver ledig, fordi vores nuværende personale, Ivan, desværre går på efterløn.

Personlige kvalifikationer

 • Et anerkendende menneskesyn
 • Tydelighed i det pædagogiske arbejde
 • God til at inddrage og skabe tydelige rammer
 • Vedholdende og god til at motivere både andre og dig selv
 • En god rollemodel for medarbejderne med særlige behov
 • God til at planlægge arbejdet og overholde deadlines
 • Stabil, rolig og robust
 • Ansvarlig
 • Praktisk anlagt
 • Hjælpsom
 • Fleksibel
 • Humoristisk
 • Æstetisk sans
 • God til at skaffe opgaver til værkstedet
 • Proaktiv i forhold til at løse interne opgaver i huset, f.eks. i forbindelse med særudstillinger eller andre arrangementer

Ansættelsesforhold
Fastansættelse 30 timer pr. uge

Tiltrædelse
01-09-2020

Ansøgningsfrist
17-06-2020 23:59

Virksomhedens oplysninger
Gaia – Randers

Kontaktperson
Anna Noe Bovin tlf. 89 15 83 30 eller anna.noe.bovin@randers.dk