Expired: Plakatkonkurrence: Flere på Solidaritetsbrigade i Cuba. Vind 2500 kr.

21.12.17 | Opslagstavle

Plakaten skal få danskere til at tage med på solidaritetsbrigade til Cuba. Forslag afleveres senest 1. marts 2018 – vinderen udvælges den 17. marts.

Dansk-Cubansk Forening udskriver en plakatkonkurrence, og alle interesserede tegnere og grafikere opfordres til at deltage og indlevere bidrag/forslag.
Vinderbidraget præmieres med 2500 kroner

Målet med plakatkonkurrencen er at få produceret en plakat, der kan kommunikere foreningens invitation om at tage på solidaritetsbrigade i Cuba. Kort sagt: Plakaten skal få danskere til at tage med på solidaritetsbrigade til Cuba.

Der er tre solidaritetsbrigader til Cuba hvert år: Vinterbrigade, 1. maj-brigade og Sommerbrigade.
Programmet har tre elementer: solidaritetsarbejde, samfundsmæssige undersøgelser og ferie + samvær med cubanere og Cuba-venner fra andre lande.
Man kan finder en mere udførlig beskrivelse af det at være på brigade på hjemmesiden:
www.cubavenner.dk
http://cubavenner.dk/rejser/tag-med-p%C3%A5-brigade

Dansk-Cubansk Forening ønsker, at disse syv “stikord” tænkes ind i plakatens udtryk:
1: Cuba
2: Solidaritet
3: Arbejde i landbrug eller byggeri
4: Virksomhedsbesøg/institutionsbesøg
5: Dans og strand
6: Ungdom
7: Venskab Danmark-Cuba.

Praktisk:
Plakaten ventes trykt i størrelsen A3 og eventuelt større. Men plakaten – eller en del af den – skal også kunne bruges på postkort eller flyers.
Forslag kan være i fuld-farve
Forslag kan afleveres elektronisk eller fysisk
Sidste frist for aflevering er 1. marts 2018.

Vinderplakaten udvælges ved Dansk-Cubansk Forenings generalforsamling lørdag den 17. marts 2018.

Den fulde ejendomsret til vinderplakaten overgår til Dansk-Cubansk Forening når præmiesummen er betalt.
Hvis Dansk-Cubansk Forening ønsker at anvende andre end vinderplakaten, kan der udvælges anden- og tredjepladser som præmieres med hhv. 1000 kr. og 500 kr.

Er der tvivl om noget, kan man skrive til
post@cubavenner.dk

Vi glæder os til at modtage bidrag til konkurrencen.

Med venlig hilsen
Dansk-Cubansk Forening.